59 / 2024

Dve domovini

ZHANNA BOLAT: Uvod: Delovne migracije v Ukrajini in postsovjetskem prostoru; TETIANA MARUSIAK, OKSANA KHYMOVYCH, VOLODYMYR HOBLYK, VASYL PIGOSH, ULIANA ROSOLA: Migracije v tujino kot družbena posledica preoblikovanja izobraževalnega sistema v sodobni Ukrajini; AKMANAT ABUOVA, NURLAN BAIGABYLOV, MUKHTAR ABDIKAKIMOV, SALTANAT AUBAKIROVA, GULNAR ASSYLKHANOVA: Socialno-ekonomska integracija kazaških migrantov v Turčiji; ZHULDYZ IMASHEVA: Etnično podjetništvo: Družinska podjetja tadžiških migrantov; OLEG YAROSHENKO, VOLODYMYR HARASHCHUK, OLENA MOSKALENKO, GALINA YAKOVLEVA, VITALII SVITLYCHNYI: Primerjalna analiza pravic prisilnih migrantov v tujini in v Ukrajini ter nadzor nad njihovim spoštovanjem v pogojih vojnega stanja; AIGERIM ADILGAZINOVA, LYAILYA BALAKAYEVA, MARA GUBAIDULLINA: Migrantski izzivi v sodobni Japonski; GULSARA KAPPASSOVA, MEIRAMGUL ALTYBASSAROVA, GANI YELMURATOV, MADINA RAKHIMBAEVA, BORIS POLOMARCHUK: Migracijski procesi v Republiki Kazahstan: značilnosti, problemi in perspektive; LOREDANA PANARITI: Zgodovinska analiza stališč levičarskih sindikatov do bangladeških delavcev v italijanskem Tržiču in bosanskih delavcev v Sloveniji; VLADIMIR IVETA, MARIJETA RAJKOVIĆ IVETA: Migracije, državljanstva ter pravica in izbira igranja za nacionalno nogometno reprezentanco s poudarkom na hrvaški reprezentanci; MARJETA VRBINC, DONNA M. T. CR. FARINA, ALENKA VRBINC: Oris slovarjev in priročnikov za učenje angleščine slovenskih izseljencev v ZDA v obdobju 1895–1919; ROK SMRDELJ: Komunikacijska razmerja na Twitterju v obdobju migrantske »krize« v Sloveniji; KATJA KOBOLT: Postmigracijska estetika: Avtofikcijsko narativno delovanje v pisanju Dijane Matković in vizualnem ustvarjanju Anne Ehrenstein

58 / 2023

Dve domovini

KSENIJA ŠABEC, NATALIJA MAJSOVA, JASMINA ŠEPETAVC: Uvod:Opomenjanje povezav med glasbo, identitetami in vrednotami; JERNEJ KALUŽA, ROBERT BOBNIČ: Glasba na slovenskih radijskih postajah: domače legende, globalni pop trendi in vplivi iz regije; KSENIJA ŠABEC: Reprezentacije doma in hrepenenja po domu v procesih nacionalizacije slovenske narodnozabavne glasbe; PETER STANKOVIĆ: Slovenske narodnozabavne zasedbe na družbenih omrežjih; JASMINA ŠEPETAVC, NATALIJA MAJSOVA: Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah; MOJCA KOVAČIČ, URŠA ŠIVIC: Migracije nacionalizacije glasbe: od ljudske k narodnozabavni; LEONORA FLIS: Pripovedi o socialni (ne)enakosti, feminizmu in migracijah v izbranih delih Slavenke Drakulić; ALEKSEJ KALC: Prihranki izseljencev in njihove poti v domovino v desetletjih pred prvo svetovno vojno; MARTA RENDLA, JANJA SEDLAČEK: Gospodarski razvoj Goriške in Nove Gorice ter selitvena gibanja (1945−1969); KRISTINA TOPLAK: Od beguncev do priseljencev: izzivi preseljevanja Slovencev v Argentino v času po drugi svetovni vojni; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena – Gregor Antoličič, Maksimilijan. Cesar po Napoleonovi milosti Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022, 191 str.; NICOLA COSTALUNGA: Knjižna ocena – Fabio Perocco (ed.), Migration and Torture in Today’s World Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, 2023, 290 pp.

57 / 2023

Dve domovini

NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Zakonodajni in pravosodni odzivi na »begunsko krizo« v Sloveniji in Avstriji: primerjalna perspektiva; ATANAS DIMITROV, VASIL PAVLOV: Mešane migracije po talibanskem prevzemu oblasti v Afganistanu: zmogljivosti države in percepcije javnosti v Bolgariji; RANI ANDRIANI BUDI KUSUMO, GANJAR KURNIA, IWAN SETIAWAN, RIWANTO TIRTOSUDARMO: Pandemija bolezni Covid-19 in razmišljanja o pomenu strategij reintegracije vračajočih se delavcev migrantov; MAJA GOSTIČ: Spominki na ljubezen daleč stran: vsakdanji predmeti z velikim pomenom; TIMOTHY POGAČAR: Literarni prevodi spodbujajo izobraževanje skupnosti priseljencev: časopis Prosveta in primerjave s češko-ameriškimi časopisi; ANITA JUG DOŠLER: Podpora priseljencem pri učenju jezika na delovnem mestu: izzivi za organizacije; KATARINA TIBAUT: Jezikovna realnost v Avstriji z vidika priseljencev in čezmejnih delavcev s slovenskim državljanstvom; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - Brigitte Le Normand, Citizens Without Borders: Yugoslavia and Its Migrant Workers in Western Europe Toronto: Toronto University Press, 2021, 286 pp.

56 / 2022

Dve domovini

FRANCESCO DELLA PUPPA, FABIO PEROCCO: Uvod: Migranti in migracije v eko pan sindemičnem obdobju; MOHAMMAD MORAD, AL AMIN RABBY, DEVI SACCHETTO, NADIA HAQUE: Razblinjene sanje in povratek domov: bangladeški delavci migranti v Svetu za sodelovanje v Zalivu med pandemijo bolezni Covid-19; BILESHA WEERARATNE: Delavci migranti in pandemija bolezni Covid-19: primer Šrilančanov v tujini; JUAN PABLO SERRANO FRATTALI: Institucionalna diskriminacija in politizacija migracij: primer kolumbijsko-venezuelske meje; DAVIDE GIRARDI: Priseljenci in pandemija v vodilni regiji severne Italije: vprašanje položaja; NOEMI FILOSI, CHIARA IORIATTI, ELISA PINI, IRENE SERANGELI, GIULIA STORATO: Pandemija v sistemu za sprejem azilantov v Trentu. Subjektivnosti, izgubljene v »zdravju ustanove«; MOJCA VAH JEVŠNIK, MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Repatriacija slovenskih državljanov v obdobju omejevanja mobilnosti zaradi pandemije bolezni Covid-19; KRISTINA TOPLAK, MARINA LUKŠIČ-HACIN: Mednarodni mobilni delavci med omejevalnimi ukrepi in svobodo gibanja v času pandemije bolezni Covid-19: primer Slovenije; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Uvod: Le z drugimi smo: Migracije in izobraževanje; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN, BORIS KERN: Začetni tečaj slovenščine in medkulturni dialog pri vključevanju otrok priseljencev; LUCIJA KLUN, ALAA ALALI, JURE GOMBAČ: Vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem iz perspektive staršev in otrok beguncev; ALENKA GRIL, SABINA AUTOR, JANJA ŽMAVC: Učenci s priseljenskim ozadjem pri pouku na daljavo v drugem valu epidemije bolezni Covid-19 v Sloveniji; JAKA KLUN, KLARA SKUBIC ERMENC: Položaj narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v slovenskem šolstvu; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Načrti o »Tretji slovenski univerzi« kot del odgovorov na izzive bega možganov sedemdesetih in osemdesetih let dvajsetega stoletja; YULIA KRYVENKO: Knjižna ocena - Elena Sommer, Social Capital as a Resource for Migrant Entrepreneurship: Self-Employed Migrants from the Former Soviet Union in Germany; Munich: Springer VS, 2020, 331 pp.; ALèXIA RUé: Knjižna ocena - Francesco Della Puppa & Giuliana Sanò (eds.), Stuck and Exploited. Refugees and Asylum Seekers in Italy Between Exclusion, Discrimination and Struggles; Venezia: Edizioni Ca’Foscari, 2021, 362 pp.

55 / 2022

Dve domovini

ULF BRUNNBAUER: Uvod: Govorjenje drug mimo drugega in ostale nerešljive situacije: države, emigracija in »diaspore«; KRISTINA E. POZNAN: Kraljevina Ogrska in diasporična intervencija v ZDA v zgodnjem 20. stoletju; URSULA PRUTSCH: Med nostalgijo in nacionalizmom: Izseljenci iz Habsburškega imperija v Južni Ameriki; ETHAN LARSON: Odprto za javnost: Srbi in etnični prehod v Združenih državah Amerike; MIHA ZOBEC: Oblikovanje lojalnosti na obrobjih: Izseljenci iz Julijske krajine in Prekmurja ter prva Jugoslavija ; VESNA ĐIKANOVIĆ: Med dobrodelnostjo in politiko: nekateri vidiki prizadevanj jugoslovanskih priseljencev v ZDA za pomoč domovini; ANNA MAZURKIEWICZ: Repatriacija ali vrnitev prebežnikov? Tekmovanje za begunce hladne vojne, 1955–1956; MOZHARUL ISLAM: Percepcije staranja med iranskimi migranti: primer turške pokrajine Nevsehir; ANA CERGOL PARADIŽ, PETRA TESTEN KOREN: Slovenske priseljenke v Trstu: vprašanje identitete ob ljudskem štetju 1910; JERNEJ MLEKUŽ: Vsakdanji nacionalizem in kranjska klobasa med slovenskimi izseljenci v ZDA; IGOR GRDINA, NEŽA ZAJC: Prva generacija ruske emigracije na Slovenskem: predstavniki ruske inteligence; ALEKSEJ KALC: Knjižne ocene - Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga, Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA – študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota Maribor: Univerza v Mariboru, 2020, 486 str.; ROK SMRDELJ: Knjižne ocene - Lorella Viola, Andreas Musolff (ur.), Migration and Media: Discourses about identities in crisis Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2019, 360 str.; ALEKSANDRA TOBIASZ: Knjižne ocene - Marcelo J. Borges, Sonia Cancian, Linda Reeder (eds.), Emotional Landscapes: Love, Gender, and Migration Urbana: University of Illinois Press, 2021, 280 pp.; NIKOLAI GENOV: Knjižne ocene - Dejan Valentinčič, Medetnična integracija v lokalnem okolju. Primer Nove Gorice in Gorice Gorizia: Zadruga Goriška Mohorjeva and Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje, 2021, 413 pp.

54 / 2021

Dve domovini

FRANCESCO DELLA PUPPA, FABIO PEROCCO: Koronakriza in migracije: diskriminacija, neenakost in upor; FABIO PEROCCO: Koronakriza in migracije: Pansindemija in njen vpliv na migrante; ARUN KUMAR ACHARYA, SANJIB PATEL: Ranljivost notranjih migrantov povratnikov med pandemijo Covida-19 v Indiji; YASMIN SAIKIA: Muslimanski prekariat v Assamu: Okužbe, migranti in Covid-19; MOHAMMAD RIDUAN PARVEZ: Družbena stigma in Covid-19: Izkušnje bangladeških povratnikov iz Italije; NICOLA COSTALUNGA: Vstop zavrnjen: Japonske mejne omejitve v času izrednih razmer med pandemijo Covida-19; REENA KUKREJA: Covid-19, rasni kapitalizem in neprijavljeni kmetijski delavci iz Bangladeša v Manoladi v Grčiji; MARINA CENEDESE, IVANA SPIROVSKA: Online izobraževanje marginaliziranih otrok v severni Makedoniji in Italiji med pandemijo Covida-19; PAOLA BONIZZONI, SENYO DOTSEY: Migracije in pravna negotovost med pandemijo: Kvalitativna študija italijanskega primera; DAVIDE FILIPPI, LUCA GILIBERTI: Italijanske politike sprejemanja in pandemija: Od izključenosti do zapuščenosti; STEFANIA SPADA: Stara retorika in nova sredstva: Karantenske ladje kot sredstvo eksternalizacije; GIULIANA SANò, OMID FIROUZI TABAR: »Dvojno izredno stanje« in sekuritizacija humanitarnega pristopa k italijanskemu sistemu sprejemanja med pandemijo; SONILA DANAJ, ERKA ÇARO: Mobilnost znotraj EU: Zaposlitvene in socialnozdravstvene izkušnje začasnih delavcev iz EU v Veliki Britaniji; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Nemčiji v 20. stoletju; DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR, SANJA CUKUT KRILIĆ: Duševno zdravje in migracije: Uporabnost programa Prva pomoč na področju duševnega zdravja; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - Annemarie Steidl, On Many Routes: Internal, European, and Transatlantic Migration in the Late Habsburg Empire: West Lafayette, Indiana, Purdue University Press, 2021, 344 pp.; LUCIJA KLUN: Knjižna ocena - Jernej Mlekuž, ABCČĆ migracij: Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2021

53 / 2021

Dve domovini

JERNEJ MLEKUŽ: Deklina zgodba? Zgodbe migrantk, ki niso obstale pred zidovi; JAKA REPIČ: Podobe o Branislavi Sušnik med Slovenci v Argentini: Migracija, življenje v Paragvaju in povezave z domovino; MARIJA MOJCA TERČELJ: Zamolčana znanstvenica: Doprinos dr. Branislave Sušnik k raziskovanju staroselskih kultur Paragvaja; KRISTINA TOPLAK: Med ustvarjalnostjo in migracijami: Biografski portret umetnice in begunke Bare Remec; ANA JELNIKAR: Marija Sreš, misijonarka, ki je postala indijska pisateljica: K novim smerem proučevanja misijonskih sester; JELKA ZORN: Evropski mejni režim: Tihotapljenje ljudi in paradoks kriminalizacije solidarnosti; ROK ZUPANČIČ, DENIS PREMEC: Odnos prebivalstva ob slovenski državni meji do priseljencev: Študija občin Kostel in Osilnica; ELA PORIĆ, ALEŠ ČRNIČ: Reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih; URŠKA STRLE: Identitetne transformacije v migracijskih procesih: Prelivajoča se pripadnost Kanadčanke slovensko-italijanskih korenin; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena – Anna Mazurkiewicz (ur.), East Central European Migrations During the Cold War: A Handbook; Berlin in Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2019, 430 str.

52 / 2020

Dve domovini

ANDREJ KURNIK, MAPLE RAZSA: Reapropriacija Balkanske poti: Boji za mobilnost in so-delujočnost v Bosni in Hercegovini; MARIJA BRUJIĆ: »Dom je samo eden«: Ženske priseljenke iz EU v Beogradu; FRANCESCO DELLA PUPPA: Sindikati, delavci migranti in rasna diskriminacija v Italiji v času ekonomske krize; DAMJAN FUJS, SIMON VRHOVEC: Uporaba storitev socialnih omrežij med Slovenci po svetu; SOFIA MORALES, JULIJA SÖHNHOLZ: Sodelovati in biti zraven: Bežen vpogled v prostorsko participacijo mlajših odraslih priseljencev v javnih prostorih Oldenburga; MARTINA BOFULIN: Kitajski migranti in covid-19: Mobilnost in izključevanje med pandemijo; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji; JERNEJ MLEKUŽ: »Ne Srbi ne Slovenci, ne katoličani in ne pravoslavci, pa tudi ne italijanski in naši državljani«: Slovensko časopisje o slovenski koloniji v Bistrenici v letih 1930–1940; IRENA LESAR, IVANA MAJCEN, ANJA PODLESEK: Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - Marcelo J. Borges in Sonia Cancian (ur.), Migrant Letters: Emotional Language, Mobile Identities, and Writing Practices in Historical Perspective; London, New York, Routledge, 2018, 206 str.

51 / 2020

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Pomen Louisa Adamiča v 21. stoletju; KSENIJA ŠABEC: Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih; JOHN PAUL ENYEART: Trst in transnacionalne identitete Louisa Adamiča; LEONORA FLIS: Družbeni angažma in multikulturalizem v literarnem novinarstvu in dokumentarni prozi Louisa Adamiča; MATJAŽ KLEMENČIČ, MILAN MRđENOVIĆ: Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji; MILAN MRđENOVIĆ: Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934; JOAN LACOMBA, MOURAD ABOUSSI: Migracijske in razvojne organizacije: Diverzifikacija civilne družbe in javnih politik v Španiji; LAURE ZARIF KEYROUZ: Mobilnost in identiteta v umetnosti in literaturi Etel Adnan; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih; BLAŽ LENARČIČ: Migracijski proces v omrežni družbi; TANJA ŽIGON, VESNA KONDRIČ HORVAT, BOŠTJAN UDOVIČ: Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti: Primer pesnice Cvetke Lipuš; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - John Paul Enyeart, Death to Fascism: Louis Adamic’s Fight for Democracy Baltimore, University of Illinois Press, 2019, 216 str.

50 / 2019

Dve domovini

ANA JELNIKAR: Slovenske misijonarke v Indiji: Konteksti, metode in premisleki; IRENA AVSENIK NABERGOJ: Misijonsko poslanstvo Cerkve v dialogu z nekrščanskimi verstvi; HELENA MOTOH: »Naš bengalski misijon«: Usklajevanje nacionalnih in transnacionalnih načrtov pri jugoslovanskih misijonarjih in misijonarkah v Bengaliji med obema vojnama; TAMARA DITRICH: Odpoved indijskih žensk posvetnemu življenju: Pozabljeno poglavje v zgodovini indijskih religij; BENJAMIN ZACHARIAH: Ali je jezik močnejši od tiskane besede? Razmišljanja o produkciji ustnih zgodovin in jezikih legitimitete ; NATAŠA ROGELJA: Življenje v pismih: Antropološka refleksija korespondence slovenske misijonarke, sestre Konradine Resnik; FRANCESCO DELLA PUPPA: Transnacionalne družine in moškost migrantov: Socialni institut moške odraslosti in združevanje družin v bangladeški diaspori v Italiji; DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR, SANJA CUKUT KRILIĆ: Delovna mobilnost in migracije v vprašljivem demografskem umovanju; LEV CENTRIH: »Maribor ob morju«: Zveza komunistov Slovenije in vprašanje poselitve Koprskega okraja v letih 1945–1965 ; JERNEJ MLEKUŽ: Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami: Kako je slovensko časopisje pisalo o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–1965; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Političnost migracij po drugi svetovni vojni: Od politike revanšizma do amnestije; MARJAN SMRKE: Religioznost in velikodušnost do migrantov; MAJA GOSTIČ: Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in Nemčiji; LUCIA KULIHOVA: Zavajajoči podatki na seznamih ladijskih potnikov kot posledica restriktivne ameriške migracijske zakonodaje; GAZIZA TOLESH: Knjižna ocena - Khaled A. Beydoun, American Islamophobia: Understanding the Roots and Rise of Fear Oakland, California, University California Press, 2018

49 / 2019

Dve domovini

VERONIKA BAJT, MOJCA FRELIH: Krimigracije v Sloveniji; MOJCA M. PLESNIČAR, JAKA KUKAVICA: Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji; ALEŠ ZAVRŠNIK: Evropska digitalna trdnjava in veliki biometrični EU IT sistemi: Kriminologija meje, tehnologija in človekove pravice; NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Pomen pogojevanja za članstvo v EU na področju kriminalizacije migracij v državah Zahodnega Balkana; VASJA BADALIČ: Zavrnjeni Sirci: Kršitve načela nevračanja v Turčiji, Libanonu in Jordaniji; VLASTA JALUŠIČ: Kriminalizacija »proimigrantskih« iniciativ: Reduciranje prostora človeškega delovanja; MOJCA PAJNIK: Avtonomija migracij in vladnost plastičnih meja; ALEKSEJ KALC: Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja; KATJA HROBAT VIRLOGET: »Istrski eksodus« in istrska družba po njem; IGOR JOVANOVIĆ: Ilegalne migracije iz hrvaškega dela Istre med letoma 1945 in 1968; NEŽA ČEBRON LIPOVEC: Povojni urbanizem ob sporni meji: Nekaj opažanj o Kopru/Capodistria in Trstu/ Trieste; MIHA ZOBEC: Nadzor in preganjanje slovenskih antifašistov v Argentini: Zarotniško delovanje oblasti pri spopadanju z »nezaželenimi« priseljenci

48 / 2018

Dve domovini

FABIO PEROCCO: Napoteni delavci med kazualizacijo dela in prekarizacijo migracij; MOJCA VAH JEVŠNIK, NATAŠA ROGELJA: Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev ; SONILA DANAJ: Napoteno delo ter varnost in zdravje pri delu: Pregled literature; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi; DEJAN VALENTINČIČ: Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji ; MOJCA MEDVEŠEK: Pomen učenja slovenščine v okviru izobraževalnega sistema za slovensko skupnost v Varaždinski županiji; SONJA RUTAR: Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja; KLARA KOŽAR ROSULNIK: Biografsko učenje in spreminjanje identitete: Migracijske izkušnje Neže Gerkšič − Agnes Lacroix; URŠKA STRLE: V preseku mobilnosti in socialnih mrež: Biografska skica Ivane Kobilca; MATEJA SEDMAK: Identitete in pripadnosti »druge generacije migrantk« ; JUSTINE GRACE N. ABRUGENA: Knjižna ocena - Deirdre McKay, An Archipelago of Care: Filipino Migrants and Global Networks; BEATRICE MARIOTTINI: Knjižna ocena - Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration Control and Resistance ; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology

47 / 2018

Dve domovini

JULIA CANDELLERO, SOLEDAD AYELéN HORST, LEANDRO ROSSANO SUKICH: Slovensko izseljevanje v Argentino v komunikološki perspektivi: Slovensko podporno društvo v Cordobi; JUDITA PETERLIN: Integracija Slovencev iz Argentine v nostalgično deželo prednikov in slovensko delovno okolje; MOHAMMAD MORAD, JURE GOMBAČ: »Probashiji« v Italiji. Nove destinacije: Trendi, izvori in profili bangladeških migrantov v Padovi in Cadonegheju; LINDA BECHT, LAURA BOUCSEIN, KATHARINA MAYR: Dinamika drugačenja v aktivizmu kot del nemške »Willkommenskultur« po letu 2015; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Raziskovanje slovenskega izseljenstva v luči spolno obeleženih migracij; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja; ALEKSEJ KALC: Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov; ZVONE ŽIGON: Med poslom in domoljubjem: Etnična ekonomija in Slovenci zunaj Republike Slovenije; MARTINA BOFULIN: O mlečni formuli in plenicah: Prepletene mobilnosti predmetov in ljudi v kitajskih transnacionalnih družbenih prostorih; LAURA BOUCSEIN: Knjižna ocena - Gabriella Lazaridis, International Migration to Europe: From Subjects to Abjects: Migration, Diasporas and Citizenship Palgrave Macmillan, 2015, pp. 199.; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America and the State since the Late Nineteenth Century Lexington Books, Lanham, 2016, 357 str.; BOŠTJAN ZGONC: Knjižna ocena - Louis Adamič, Novi svet – ljudje in vizije: Izbrani odlomki iz dvanajstih Adamičevih knjig Mestna knjižnica, Grosuplje, 2015, 343 str.

46 / 2017

Dve domovini

JAKA REPIČ: Vpliv mobilnosti na vizualno umetnost v slovenski diaspori v Argentini; NADIA MOLEK: »Pesmi iz domovine« – Izvedba popularne glasbe med potomci slovenskih beguncev v Argentini: Primer »Slovenskega Inštrumentalnega Ansambla«; ALENKA BARTULOVIĆ, MIHA KOZOROG: Spol in glasbeno ustvarjanje v begunstvu: Bosansko-hercegovske glasbenice begunke v Sloveniji; NADIA MOLEK, JUAN CARLOS RADOVICH, JUAN ESTEBAN DE JAGER, AMALIA PEREZ MOLEK: Reprezentacije spominov skozi umetnost: Umetniško delo Zdravka Dučmelića v Argentini; KRISTINA TOPLAK: Mobilnost umetnikov v EU: Med priložnostmi in ovirami; FLORENTINA SCâRNECI DOMNIşORU, CODRINA CSESZNEK: Etnografski odsevi povratne migracije v ruralni romunski skupnosti; MITJA DURNIK: Slovenski priseljenci in etnična ekonomija sodobne Kanade; JANEZ MALAČIČ: Migracijska kriza in migracijska politika v Evropi: Od demografskih neravnovesij ter ekonomske in politične nestabilnosti do naraščajočih migracijskih tokov; MEGI ROŽIČ: Kompleksna jezikovna identiteta kot posledica migracije v literarnih delih Brine Svit in Eve Hoffman; MITJA VELIKONJA: »Jugoslavija po Jugoslaviji«: Grafiti o nekdanji domovini v novih postjugoslovanskih domovinah; MATEJA KROFL: Islam, transnacionalna obleka in identiteta: Migracije podob, transformacije pomenov; LUCIE MACKOVA: Knjižna ocena - Elizabeth Mavroudi and Caroline Nagel, Global Migration: Patterns, Processes, and Politics (Lucie Mackova); ROZINA ŠVENT: Knjižna ocena - Alojzij Geržinič, Od Save do Srebrne reke Mladika, Trst, 2015; Pavle Borštnik, Moj čas Mladika, Trst, 2016

45 / 2017

Dve domovini

MOJCA VAH JEVŠNIK: Uvod v tematski sklop; CLAUDIA SCHNEIDER: Konceptualni okvir analize politik sprejema: študija primera trenutne usmeritve nemške azilne politike; SYNNøVE BENDIXSEN: Ustvarjanje nedokumentiranih migrantov: primer Norveške; DARJA ZAVIRŠEK: »Stultifera Navis« na balkanski begunski poti; MATEJA SEDMAK, ZORANA MEDARIĆ: Življenjski prehodi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji: subjektivni pogledi; TJAŠA ŽAKELJ, BLAŽ LENARČIČ: Določanje najboljših koristi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji; ANDREJA VEZOVNIK: Uvod v tematski sklop; KSENIJA VIDMAR HORVAT: Balkanska pot in varuhi Evrope: begunska kriza na mejah Slovenije; ANDREJA VEZOVNIK: Drugost in žrtvenost v tabloidnem tisku: primer »begunske krize« v »Slovenskih novicah«; MARUŠA PUŠNIK: Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma: moralne zgodbe o beguncih; BREDA LUTHAR: Begunci in »Odmevi«: epistemologija konvencij; MOJCA PAJNIK: Medijsko-politični paralelizem: legitimizacija migracijske politike na primeru komentarja v časopisu »Delo«; DEJAN JONTES: Med distanciranostjo in angažiranostjo: protislovja poročanja o »begunski krizi« v dnevnem tisku; LAURA BOUCSEIN: Knjižna ocena - Gregory Feldman: The Migration Apparatus. Security, Labor, and Policymaking in the European Union. Stanford University Press, 2012, pp. 224 ; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri, ASEI – Archivio storico dell'emigrazione italiana 12/2016. Edizioni Sette Città, Viterbo

44 / 2016

Dve domovini

MITJA SARDOČ: Dediščina knjige Liberalism, Community, and Culture; JEFF SPINNER-HALEV: Negotovi teoretični temelji kulturnih pravic; AVIGAIL EISENBERG: Vrednotenje kultur in avtonomija skupnosti; EAMONN CALLAN: Kymlicka o kulturnih pravicah in liberalizmu; HELDER DE SCHUTTER: Liberalni lingvistični obrat: pregled Kymlickovega argumenta svobode; WILL KYMLICKA: Liberalism, Community and Culture 25 let kasneje: filozofske raziskave in politične zahteve; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Teoretska tematizacija koncepta multikulturalizma skozi Taylorjevo politiko prepoznanja; ANA MARIA ARAGONéS, UBERTO SALGADO: Danska in Norveška: potrebe trga in kvalificirani migranti; ALEKSEJ KALC: Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne; NATAŠA ROGELJA, KRISTINA TOPLAK, MOJCA VAH JEVŠNIK, JERNEJ MLEKUŽ: Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi; KSENIJA ŠABEC: Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije: primer osnovnošolskih učbenikov za geografijo; DEJAN VALENTINČIČ: Vračanje potomcev slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi k slovenski identiteti v kontekstu globalnega trenda individualizacije; ZALA PAVŠIČ: Razmerje med tujino in domovino na zemljevidu Maruše Krese; ANSAR UDDIN ANAS: Knjižna ocena - Bimal Ghosh, The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects, What Will Migration Look Like in 2045? Palgrave Macmillan, 2013 ; MIRAN KOMAC: Knjižna ocena - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015; KRISTINA TOPLAK: Poročilo - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information

43 / 2016

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Slovo od prof. dr. Andreja Vovka, ustanovitelja revije Dve domovini / Two Homelands; ALEŠ BUČAR RUČMAN: Družbeno nadzorstvo in mednarodne migracije: analiza nadzorstva od globalne do lokalne ravni; ALEKSEJ KALC: Nadzor migracijskih gibanj in migrantov: pogled v zgodovino; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi; MAJA MODIC: Zbliževanje migracij in policijske dejavnosti: slovenski vidik; URŠULA LIPOVEC ČEBRON, JELKA ZORN: Avtonomija in nadzor migracij v evropskih »tamponskih conah«; ZORAN KANDUČ, ALEŠ BUČAR RUČMAN: Razredna vojna, delo in migracije: primer delavcev migrantov v Sloveniji; VESNA LESKOŠEK: Migracije in dostop do socialnih pravic v EU in Sloveniji; MARINA PERIĆ KASELJ, ALEKSANDAR VUKIĆ, JELENA ZLATKOVIĆ WINTER: Hrvaška etnična društva v Sloveniji: zgodovinski kontekst in etnični položaj; VLADIMIR PREBILIČ, IRENA BAČLIJA: Odsevi multikulturnosti in patriotizma v slovenskih osnovnošolskih učnih načrtih ; ASJA PEHAR: Dejavniki socialne integracije priseljencev v Španiji med teorijo in prakso: primer mesta Jerez de la Frontera; JERNEJ MLEKUŽ: Aleksandrinke kot nosilke časti narodne skupnosti v dopisu Karola Pečnika iz Egipta (1897); MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih; FRANCESCO DELLA PUPPA: Knjižna ocena - Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination, V & R unipress, Göttingen, 2015; NATAŠA ROGELJA: Knjižna ocena - Catherine Doherty, Wendy Patton, Paul Shield, Familiy Mobility: Reconciling career opportunities and educational strategy Routledge, London, New York, 2015, 221 str.

42 / 2015

Dve domovini

MICHAELA BENSON, NATAŠA ROGELJA: Uvodnik; MICHAELA BENSON: Življenjsko-stilske migracije: od trenutnega stanja k prihodnosti področja raziskovanja; NICK OSBALDISTON: Sociološkokulturni pogled na življenjsko-stilske migracije ; TOBIAS WEIDINGER, STEFAN KORDEL: Nemška zdraviliška mesta kot želeni kraji upokojitve: kako se (pred)upokojenci soočajo s preselitvijo in kako jo ocenjuje lokalno prebivalstvo ; HILA ZABAN: Učinki življenjsko-stilskih migracij Judov iz Zahodnih držav na Jeruzalem; NATAŠA ROGELJA: »Odjadraj«: biografski pristop kot orodje za razumevanje koncepta začasnega nepripadanja ; MARCO EIMERMANN: Življenjsko-stilske migracije onkraj dvojice potrošnja – proizvodnja: nizozemski migranti in večnamenska uporaba kmetijskih zemljišč na Švedskem ; FRANCESCO DELLA PUPPA: Dom med bidesh in shodesh: domestifikacija življenjskih prostorov, identiteta in spolne izkušnje v bangladeški diaspori; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Recipročnost ali simetrija? Primerjava kulturnih interesov in možnosti dveh manjšin; KSENIJA ŠABEC: Reprezentacije neevropskega sveta v izobraževalnem sistemu: Učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije ; MAJA RAMOVŠ: Razprave v ameriškem senatu o reformi priseljenske zakonodaje v ZDA v obdobju 2012–2013; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Javier P. Grossutti, Via dall'Istria: L'emigrazione istriana dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento, Università Popolare di Trieste, Unione Italiana – Fiume, Trieste, 2014, 271 str.; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena - Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2014; Vera Kržišnik Bukić (ur.), Kdo so narodne manjšine v Sloveniji, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, Ljubljana, 2014 ; NATAŠA ROGELJA: Knjižna ocena - Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.), Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika, Institut za etnologiju i folkloristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2014

41 / 2015

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: In memoriam Janez Stanonik; ANDREJA VEZOVNIK: Migrantski delavci iz bivših jugoslovanskih republik v Sloveniji: med balkanizacijo in viktimizacijo; MIRAN KOMAC, ANDREJA BARLE LAKOTA: Prebijanje steklenega stropa: primer romske narodne manjšine v Sloveniji; FRANCISCO JAVIER GARCíA CASTAñO, MARIA RUBIO GOMEZ, OUAFAA BOUACHRA: Učenci priseljenci v šoli v Španiji: konstrukcija raziskovalnega subjekta ; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ, MAGDALENA VRBANEC: Transnacionalne izkušnje hrvaških migrantov in njihovih potomcev rojenih v Nemčiji; MOHAMMAD MORAD, JURE GOMBAČ: Transmigranti, transnacionalne povezave in načini pripadanja: primer bangladeških migrantov v Italiji; ALEKSEJ KALC: Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno; MAŠA MARTY: Glasba gre na pot – pomen in vloga glasbe v izseljenstvu; MATEJA ČOH KLADNIK: »Bande« in slovenska emigracija v avstrijskih begunskih taboriščih 1945–1949; ALEŠ BUČAR RUČMAN: Analiza migracij in odnosov v multikulturni skupnosti – primer Mestne občine Velenje ; KARMEN ERJAVEC: Vloga medijev pri oblikovanju identitete in integraciji mlajših priseljenih mladostnikov iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo; MARIJA JURIĆ PAHOR: Univerza kot transnacionalni in transkulturni prostor: razmislek o porajajoči se »eliti znanja« ; KLARA KOŽAR ROSULNIK, NIVES LIČEN: Preplet migracij in učenja: biografsko učenje kot formiranje identitete in znanja ob migracijskih izkušnjah; MILANKA MUNDA, MOJCA PEČEK: Odnos sošolcev in učiteljev do romskih učencev v Mariboru; LAURA TOMMILA: Knjižne ocene - Mirca Madianou, Daniel Miller: Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia, Routledge, London, 2012, 175 pp.; EVELINA SCHÖN: Knjižne ocene - Robyn Magalit Rodriguez, Migrants for Export – How the Philippine State Brokers Labor to the World, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, 208 pp.

40 / 2014

Dve domovini

NATAŠA ROGELJA, MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo; ALEKSEJ KALC: Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške; NATAŠA ROGELJA: »Vse po resnici!« Uporaba biografske metode ob raziskovanju Šavrink; ŠPELA LEDINEK LOZEJ: Šavrinke – preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij: Družbenozgodovinske okoliščine delovnih migracij in šavrinizacije istrskega podeželja; MAJDA HRŽENJAK: Globalizacija skrbstvenega dela in položaj primorskih skrbstvenih delavk v Italiji; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev; MILENA BEVC, SONJA URŠIČ: Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije; TEA GOLOB: Sodobne identifikacije v primežu transnacionalnih tokov: Transnacionalna družbena polja in identifikacije »Ryanair generacije« irskih migrantov; JAKA VADNJAL: Pomen socialnega kapitala v etnični skupini: Primer albanskih podjetnikov v Sloveniji; MOJCA VAH JEVŠNIK, KRISTINA TOPLAK: Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah; NATALIJA VREČER: Knjižna ocena - Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority Return to Croatia – Study of an Open Process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str.

39 / 2014

Dve domovini

VERONIKA BAJT, NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Brezdržavljanskost v Sloveniji; MOJCA PAJNIK: Multikulturalizem pro et contra: Kritika liberalne perspektive in populistično-demagoške denunciacije; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij; PETRA KAVČIČ: Zlata Praga Zofke Kveder; MAJA GODINA GOLIJA: Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane; TANJA PETROVIĆ: Multikulturna dediščina in nacionalna država: Uvod v tematski sklop; ANA HOFMAN: Premeščanje glasbene dediščine: Festival Guča na Krasu; TANJA PETROVIĆ: Večkulturna dinamika in polastitve dediščine v Beli krajini: Izpogajanje dediščine srbske pravoslavne skupnosti; MARTIN POGAČAR: Digitalna dediščina: Sozgodovinskost in multikulturna dediščina nekdanje Jugoslavije; OTO LUTHAR: Jezikovna mobilnost na obrobju osrednje Evrope in multikulturna dediščina na začetku 20. stoletja

38 / 2013

Dve domovini

ŠPELA KALČIĆ, MARKO JUNTUNEN, NATAŠA ROGELJA: Marginalna mobilnost: Hevristično orodje za primerjalni študij sodobnih mobilnosti; MARKO JUNTUNEN: Urejanje mobilnih življenj: Marginalizirani Maročani v transnacionalnem prostoru; ŠPELA KALČIĆ: Med nomade: Novi mobilni življenjski stili med Evropejci; MARI KORPELA: Marginalno mobilni? Ranljivi življenjski stili med zahodnjaki v Goi; INES KOHL: Vagabundi ali elite? Tuaregi, moderni nomadi na poti; ALENKA JANKO SPREIZER: Romi, Cigani popotniki, ljudje potovanja: Ljudje, ki potujejo?; SANJA CUKUT KRILIĆ: Obravnava staranja v migracijskih študijah in socialni gerontologiji; JURIJ KOČAR: Podnebne selitve v okraju Shyamnagar v Bangladešu; MIHA ZOBEC: Nekateri aspekti vključevanja v argentinsko družbo skozi prizmo izseljenske korespondence; METKA LOKAR: Zelen kot Slovenija in rdeč kot ljubezen: Slovenski jezik med Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije; FRANC CANKAR, TOMI DEUTSCH, OLGA DEČMAN DOBRNJIČ, STANKA SETNIKAR CANKAR: Izobraževanje otrok migrantov v mednarodnem programu osnovne šole: Primerjava s slovensko osnovno šolo; BARBARA GORNIK: Knjižna ocena - Zorana Medarić, Mateja Sedmak (ur. / eds.), Children’s Voices: Interethnic Violence in the School Environment, Annales, Koper, 2012

37 / 2013

Dve domovini

KARMEN ERJAVEC: Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo; MILENA BEVC: Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995−2009 po njihovem znanstvenem področju; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije; SNEŽANA VUJADINOVIĆ, DEJAN ŠABIĆ, MARKO JOKSIMOVIĆ, RAJKO GOLIĆ, LJILJANA ŽIVKOVIĆ, DRAGICA GATARIĆ: Prosilci za azil iz Srbije in problemi povratnikov: Zakaj je Srbija v svetovnem vrhu po številu azilantov; ALEKSANDAR VUKIĆ, MARIO BARA: Pomen opazovanja, klasificiranja in opisovanja nastajanja etnične identitete v Bunjevcih v Bački (1851–1910); JANA S. ROŠKER: Medkulturni dialogi v teoriji modernizacije: Vpliv zahodnih filozofij na moderno konfucijanstvo v Vzhodni Aziji; NATAŠA VAMPELJ SUHADOLNIK: Chen Shizengova »teorija subjektivnosti«: Vpliv kitajskega slikarstva izobražencev na umetniško iskanje zahodnih modernih -»izmov« v obdobju Kitajske republike; MAJA VESELIČ: Od mešanih predjedi k talilnemu loncu? Akademske razprave o sedanji kitajski etnični politiki; NATAŠA VISOČNIK: Reprezentacije sebe in drugih med korejsko manjšino na Japonskem; NAGISA MORITOKI ŠKOF, KRISTINA HMELJAK SANGAWA: Japonska jezikovna pomoč za otroke migrante na Japonskem: Potrebe, politike, dejavnosti, problemi; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Poročilo z 18. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov ter z AFA-sejma v Nemčiji

36 / 2012

Dve domovini

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij; OLGA DEČMAN DOBRNJIČ, MILAN PAGON, MAJDA PŠUNDER: Ocena resnosti nasilnih dejanj nad dijaki priseljenci v dijaških domovih; MITJA SARDOČ: Pomen vključevanja različnosti v vzgoji in izobraževanju; NATALIJA VREČER: Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in učbenike za predmet geografi ja; IRENA LESAR, IVANA ČANČAR, ANITA JUG DOŠLER: Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencev; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti; DRAGO KOS: »Avtohtona« evropska džamija?; ŠPELA KALČIĆ: Etnografi ja avtohišarstva v Zahodni Afriki: Turisti, popotniki, upokojeni migranti in peripatetiki; NATAŠA ROGELJA: Živeti na barki v Mediteranu: Luksuz ali marginalnost? – Etnografska refl eksija pomorskih življenjsko-stilskih migracij; MILAN JAZBEC, MARINA LUKŠIČ-HACIN: Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov; MARKO KLAVORA: Ko izbire ni: Pričevalci in evakuacija Slovencev iz Sarajeva novembra 1992; TANJA ŽIGON: Dunajčanka v Ljubljani: Medkulturno delovanje Hedwig pl. Radics-Kaltenbrunner; NINA VODOPIVEC: Knjižna ocena - Jernej Mlekuž (ur.), Klepetavi predmeti: Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, Založba ZRC, ZRC SAZU, Zbirka Migracije, Ljubljana, 2011, 165 str.; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Poročilo s 17. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji (Bad Urach, 23.–25. 3. 2012)

35 / 2012

Dve domovini

CIRILA TOPLAK: Državljanstvo in migracije: »Novi« koncepti in prakse; SIMONA BEZJAK: Globalizacija državljanstva: Vpliv globalnih migracij na formacijo koncepta; MARINKO BANJAC: Evropska identiteta skozi prakse številčenja: Oblikovanje EU državljanstva in evropske migracijske politike; ŽIGA VODOVNIK: Onkraj gradbišča, onkraj nacionalnega državljanstva: Infrapolitika državljanstva; BLAŽ ILC: »Če ne bi obstajali, bi si jih morali izmisliti.« Vloga priseljencev in njihovo reguliranje v ameriškem družbeno-političnem kontekstu; JERNEJ PIKALO: Državljanstvo kot metafora; DIRK HOERDER: Pripadanje, članstvo in mobilnost v globalni zgodovini; MARINA LUKŠIČ-HACIN, KRISTINA TOPLAK: Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti; MITJA DURNIK, JURE GOMBAČ: Razprava o potencialu politične in socialne ekonomije v raziskovanju strukture etnične ekonomije; DAMIR JOSIPOVIČ: Instrumentalizacija etničnosti znotraj večnacionalnih držav: Primer kolonizacije Slovencev v avstro-ogrskem delu nekdanje Jugoslavije; SARA BREZIGAR: Ali se državljani tretjih držav v Sloveniji soočajo s predsodki in diskriminacijo?; SARA BREZIGAR: Ali se državljani tretjih držav v Sloveniji soočajo s predsodki in diskriminacijo?; MIHA KODERMAN, LYDIA MIHELIČ PULSIPHER: Družbeni in prostorski vidiki turizma iskanja korenin v Sloveniji: Primer slovensko-ameriške izseljenske skupnosti; MIHA KOZOROG: Marginalizacija kot kontekst za interpretacijo delovanja subkulturnega festivala na lokalno skupnost; ESTER SERRA MINGOT: Knjižne ocene - Marie Macey, Multiculturalism, Religion and Women: Doing Harm by Doing Good?, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2009 (Ester Serra Mingot); DAVID HIMLER: Knjižne ocene - Heath Wellman, Christopher & Philip Cole, Debating the Ethics of Immigration: Is there a Right to Exclude? Oxford University Press, New York, 2011, 340 pp.

34 / 2011

Dve domovini

ŽIGA VODOVNIK: Performativna moč translokalnega državljanstva; NATAŠA GREGORIČ BON: Materialna življenja in potovanja žensk v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarna zapuščina slovenskih izseljencev v drugih deželah Evrope ; KATJA MIHURKO PONIŽ: Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča ; ANDREJA VEZOVNIK: Kriza pojma političnega predstavništva skozi primer nedržavljanov; MOJCA VAH JEVŠNIK: Migracije, socialna politika in socialno delo: Uvod v tematski sklop; CLAUDIA SCHNEIDER, DEBORAH HOLMAN: Kompleksni in večplastni procesi sprejemanja odločitev o dolžini bivanja: Evropski državljani iz držav A8 in A2 v Združenem kraljestvu ; ANA M. SOBOČAN: Mednarodne posvojitve in migracije: Presečišča in izzivi. Primer Slovenije; MOJCA PAJNIK: Naracije o pripadanju v postjugoslovanskem kontekstu; SUZANA BORNAROVA: Migranti povratniki v republiki Makedoniji: Vprašanje reintegracije; SVETLANA TRBOJEVIK, NATASHA BOGOEVSKA: Migracija, socialna izključenost in vprašanja identitete makedonskih Romov; PETER KOPIĆ: Knjižna ocena - Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.), Razprave o medkulturnosti, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, Koper 2010, 449 str.; KRISTINA TOPLAK: Knjižna ocena - Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str.; ANA KRALJ: Knjižna ocena - Italo Pardo in Giuliana B. Prato (ur.), Citizenship and the Legitimacy of Governance: Anthropology in the Mediterranean Region, Ashgate, Farnham, 2011, 221 str.

33 / 2011

Dve domovini

DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: Obrazi migracij v govoru o rodnosti; CIRILA TOPLAK, MITJA VELIKONJA, JERNEJ PIKALO, PETER STANKOVIĆ, KSENIJA ŠABEC, MIRT KOMEL: Evropa domovin ali domovina Evropa: Dileme (evropske) identitete; MATJAŽ KLEMENČIČ: Reakcije jugoslovansk ih izseljencev in njihovih potomcev v ZDA na razpad nekdanje Jugoslavije (1989–1993); SIMONA ZAVRATNIK: Sodobne migracije v mnenjih slovenske javnosti; SILVIJA KREJAKOVIĆ, URŠKA STRLE: Rekviem za harmoniko: Slovenci v kontekstu množičnega streljanja v Kraljevu; ŠPELA KALČIĆ: Tančica v primežu orientalizma: Državna poseganja v islamske oblačilne prakse; BREDA MULEC: Kroženje možganov: Nov cilj v povezovanju z diasporami; ZALA VOLČIČ, KARMEN ERJAVEC: Skrite manjšine na Kosovu – »V naši lastni skupnosti se počutimo kot duhovi«; ŽELJKO HOLJEVAC: Identiteta gradiščanskih Hrvatov: korenine in perspektive; MARINA PERIĆ KASELJ: Etnična identiteta Hrvatov v Švici: sistematizacija in analiza aktivnosti in delovanja hrvaških etničnih društev; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Hrvaška radiotelevizija kot vez med izseljeniško in domovinsko Hrvaško: primeri Italije, Avstrije in Madžarske; JADRANKA GALIOT KOVAČIĆ: Doseljeno hrvaško prebivalstvo vinkovškega področja – Kako trd je kruh priseljencev?; KRISTINA GOGIĆ: Politika in kulturna dediščina v Evropi – hrvaška manjšina v Republiki Madžarski

32 / 2010

Dve domovini

MARJAN DRNOVŠEK, KRISTINA TOPLAK: OTROCI IN MIGRACIJE: Uvod v tematski sklop; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Otroci in otroštvo v migracijskih kontekstih; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbolencah migracij; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Otroštvo, domotožje in medgeneracijski prepad v književnosti slovenskih izseljencev; JURE GOMBAČ: Transnacionalne dinamike otrok in mladih potomcev slovenskih izseljencev na internetu; MARJAN DRNOVŠEK: Šolska skrb za slovensko izseljeniško mladino pred drugo svetovno vojno; DAŠA KOPRIVEC: Migracije otrok aleksandrink od tridesetih do šestdesetih let 20. stoletja; URŠKA STRLE: Otroštvo v izgnanstvu; NATALIJA VREČER: Poklicno izobraževanje in mobilnost, povezana z zaposlovanjem ter migracijami; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost ; MOJCA PAJNIK, VERONIKA BAJT, SANJA HERIČ: Migranti na trgu dela v Sloveniji; SIMONA ZAVRATNIK: Človekove pravice in trgovanje z ljudmi: Refleksije študije primera Slovenije; JAKA REPIČ: Knjižna ocena: Nataša Gregorič Bon, Prostori neskladij: Etnografija prostora in kraja v vasi Dhёrmi/ Drimades, južna Albanija, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 263 str.

31 / 2010

Dve domovini

JERNEJ MLEKUŽ: Klepet s klepetavimi predmeti. Uvod v tematski sklop ; SARAH LUNAČEK: Potovanje pomenov tuareškega zagrinjala skozi različne socialne kontekste; LIZA DEBEVEC: Kontinuiteta in spremembe v praznični prehrani pri muslimanih v urbanem Burkina Fasu; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Hrana in spomin v kontekstu migracij; JERNEJ MLEKUŽ: Burekpomeni burekdarovanja neburekljudem; LUKA ZEVNIK, PETER STANKOVIĆ: Prilagajanja imigrantskih jedilnikov: Transformacije prehranjevalnih vzorcev pri imigrantih iz drugih nekdanjih jugoslovanskih republik v Sloveniji; NIKOLA JANOVIĆ: Balkanologike: Teoretski prispevek k razumevanju vloge kulinarične drugosti v kulturi Evrope ali zakaj je Balkan tako osovražen, čeprav ima tako okusno kuhinjo; JAKA REPIČ: Ambivalentnost identifikacij pri transnacionalnih migracijah med Argentino in Slovenijo; MARJAN DRNOVŠEK: Politična emigracija in kontrola pošte v socialistični Sloveniji; KATJA MIHURKO PONIŽ: Tujci in tuje v romanih Prišleki in Francoski testament; MELITA POLER KOVAČIČ, KARMEN ERJAVEC: Evropska unija – nova domovina za ilegalne imigrante? Študija imaginarijev Evropske unije ; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarna in kulturna dediščina Slovencev v Argentini kot predmet raziskav; URŠKA STRLE: Knjižna ocena: Franca Iacovetta, Gatekeepers: Reshaping Immigrant Lives in Cold War Canada, Between the Lines, Toronto, 2006, 370 str.; MIHA ZOBEC: Knjižna ocena: Fernando Devoto, Historia de la inmigración en la Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2003, 527 str.

30 / 2009

Dve domovini

MARKO VALENTA: Družinske vezi, odvisnost žensk in mreženje v izgnanstvu; DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR, SANJA CUKUT KRILIĆ, MAJDA ČERNIČ ISTENIČ: Medkulturni dialog med leporečjem in prakso; NATAŠA GREGORIČ BON: Vzpostavljanje lokalnosti in lastnine v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija; MOJCA PAJNIK, VERONIKA BAJT: Biografski narativni intervju: Aplikacija na študije migracij; VANJA HUZJAN: »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Pisatelj med dvema domovinama: Louis Adamič in vprašanja nacionalne, etnične in kulturne identitete; ANDREJ VOVKO: Padli člani Slovenske narodne podporne jednote v oboroženih silah ZDA med drugo svetovno vojno v luči časnika Prosveta.; IRENA GANTAR GODINA: »Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi…« Slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 1921); REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ, MARINA PERIĆ KASELJ: Nacionalna identiteta hrvaških izseljencev v prekooceanskih državah: primeri (primerjava) hrvaških emigrantskih skupnosti v Argentini in Avstraliji (Novi južni Wales); MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev; MIHA ZOBEC: »ODPLAVLJANJE NA CELINE«, NADIŠKE DOLINE IN DESTINACIJE IZSELJEVANJA V DRUŽINSKIH FOTOGRAFSKIH ARHIVIH, RAZSTAVA, ŠPETER SLOVENOV, 23.1.–1.3.2009; NATALIJA VREČER: Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str.; AIDA ŠKORO BABIĆ: Knjižne ocene: Silva Plut (ur.), 50 let Slovenskega društva Vancouver / 50 Years of the Slovenian Society Vancouver, 1958–2008, Slovensko društvo Vancouver / Slovenian Society Vancouver, Vancouver, 2008, 198 str.

29 / 2009

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva Detele; JERNEJ MLEKUŽ: Kozmoklobasanje. O e-uživanju vesoljske kranjske klobase; KRISTINA TOPLAK, MOJCA VAH JEVŠNIK: Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski; ANDREJ RAHTEN: Izidor Cankar in Kraljevo jugoslovansko poslaništvo v Buenos Airesu; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti; MAJA POVRZANOVIĆ FRYKMAN: Materialni vidiki transnacionalnih družbenih polj. Uvod; MAJA LAMBERGER KHATIB, TATJANA PEZDIR: »Bi te lahko prosila, brat moj, da mi pošlješ kaj malega?« Prakse remitiranja med Arabci in Bošnjaki v Sloveniji; ANNA MATYSKA: Materializirane transnacionalne prakse in integracija: poljska transnacionalna migracija in svet materialnih dobrin; MARTA VILAR ROSALES: Predmeti, vonjave in okusi daljnega doma: gojevske življenjske izkušnje v Afriki; EMANUEL VALENTIN: Kruh in svetniki: obredne prakse vzajemnosti med sicilijanskimi migranti v Nemčiji; LUCIJA KATULIĆ: Ženske v diplomaciji in njihove zasebne transnacionalne prakse; ANDREJ VOVKO: Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 314 str.; NINA VODOPIVEC: Knjižne ocene: Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž (ur.), Krila migracij: po meri življenjskih zgodb, Založba ZRC (zbirka Migrantke), Ljubljana, 2009, 249 str.

28 / 2008

Dve domovini

MOJCA VAH JEVŠNIK, MARINA LUKŠIČ-HACIN: Sodobne implikacije multikulturnih politik za evropske države blaginje ; JERNEJ MLEKUŽ: Čapac.si ali o burekalizmu in njegovih ugrizih. Analiza izbranih podob priseljencev in njihovih potomcev v slovenskih medijih in popularni kulturi; MAŠA MIKOLA, JURE GOMBAČ: Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu. Stare dileme novih rešitev.; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Internet in preobrazbe ohranjanja kulturne dediščine v slovenskoameriških etničnih skupnostih; SANJA CUKUT KRILIĆ: Izkušnje migrantk v Sloveniji pred in po njeni osamosvojitvi; IRENA ŠUMI, DAMIR JOSIPOVIČ: Avtohtonost in Romi: K ponovnemu premisleku načel manjšinske politike v Sloveniji; VLADKA TUCOVIČ: »'Naša Zofka' sem jim bila«: Zofka Kveder – urednica revije Domači prijatelj; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ, DRAŽEN NJEGAČ: Opća obilježja vanjske migracije iz Međimurja u srednjoeuropske zemlje; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK, KRISTINA TOPLAK: EXPERIENCING DIVERSITY AND MUTUALITY, 10th BIENNIAL CONFERENCE of EASA (EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS), LJUBLJANA, 26–29. avgust 2008; JOHN CORSELLIS: Knjižna ocena: Rozina Švent, Slovenski begunci v Austriji 1945–1950, Založba ZRC Ljubljana 2007, 378 str.; URŠKA STRLE: Knjižna ocena: Anton Žakelj, Beg v neznano, zapiski 1945–1949, Ljubljana, Studia Slovenica, 2008, 246 str. (z neoštevilčeno prilogo 23 str.); JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena: Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831–2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 str; NIKOLA JANOVIĆ: Knjižna ocena: Jernej Mlekuž, Burek.si?! Koncepti/recepti (predgovor: Jože Vogrinc), Studia Humanitatis (zbirka Varia), Ljubljana, 2008, 202 str.

27 / 2008

Dve domovini

TANJA PETROVIĆ: Uvod v tematski sklop; HANNES GRANDITS: Dinamika socialističnega oblikovanja nacij: Kratkotrajni program promocije jugoslovanske nacionalne identitete in nekateri primerjalni vidiki; MOJCA VAH JEVŠNIK: Migranti z mandatom za formiranje nacije. Mednarodna dejavnost na multietničnem ozemlju Kosova; BILJANA SIKIMIĆ: Enklava Prilužje: Oblikovanje lokalne identitete; TANJA PETROVIĆ: Srbi, Albanci in tisti vmes: Stopnjevanje drugosti in identitetne strategije v kontekstu procesa oblikovanja nacij; NATAŠA GREGORIČ BON: »Kje smo!? V Evropi ali v Albaniji?« Regionalizem v Dhërmiju/Drimadesu v južni Albaniji; MILAN MESIĆ, DRAGAN BAGIĆ: Trajnost povratka kao fizički i sintetički indikator održivosti. primjer Srpskih povratnika u Hrvatsku.; ŠPELA KALČIĆ: »Ruto si vsak razlaga po svoje«: pokrivanje med slovenskimi Bošnjakinjami; MARJA KUZMANIĆ: Kolektivni spomin spreminjajočih se identitet: Študija z razpadom Jugoslavije povezanih spominov in identitet; ANA KRALJ: Nezaželeni? Medijske in politične konstrukcije tujcev v Sloveniji; METKA GOMBAČ: Knjižna ocecna: Stanislav Kobler (ur.), Četrta stran trikotnika, Znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini 1878–2000, Mladinska knjiga, Ljubljana 2008, 465 str.; URŠKA STRLE: Knjižna ocena: Aviva Chomsky, »They take our jobs!« And 20 Other Myths About Immigration, Beacon Press (United States), Paperback, 2007, 192 str.

26 / 2007

Dve domovini

ŠPELA KALČIĆ: Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji ; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj; AHAC MADEN: Spletne strani Slovencev po svetu ; MARJAN DRNOVŠEK: Krekova vestfalska pisma: versko-moralni, narodno-kulturni in politični pogledi in izseljenstvo ; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Temeljne značilnosti hrvaškega prebivalstva, s poudarkom na izseljevanju v preteklih petdesetih letih; URŠKA STRLE: Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni; MARTHA LEA: Pomen cerkve in verskih kongregacij za slovenske in norveške emigrante v Združenih državah Amerike. Primerjalni vidik ; KAJA ŠIROK: Tallinn Summer School, How collectivities remember: structures and spaces of social and cultural memory, Tallinn, 26 July – 2 August 2007 ; JURE GOMBAČ: 57. mednarodni kongres Zveze za preučevanje begunske problematike po svetu (Association for the Study of the World Refugee problem, AWR), Vilnius, 20.- 24. september 2007 ; MOJCA VAH JEVŠNIK: Knjižne ocene - Barbara Waldis in Byron Reginald (ur.), Migration and Marriage: Heterogamy and Homogamy in a Changing World, Lit-Verlag, Münster, 2006, 212 str. ; VLADKA TUCOVIČ: Knjižne ocene - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.

25 / 2007

Dve domovini

MARKO ZAJC: Problem »pripadnosti« Žumberčanov in Marindolcev v desetletjih pred razpustom Vojne krajine 1881 in po njem; DAMIR JOSIPOVIČ: Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza; PETER REPOLUSK: Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji; JASNA ČAPO ŽMEGAČ: Povratak na granicu: migracijska iskustva u trokutu Hrvatska-NjemačkaSlovenija; DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih; IRENA ROŽMAN: Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu; MARJAN DRNOVŠEK: Krekova Vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike; KSENIJA ŠABEC: Etnične, regionalne in nacionalne identitete v kontekstu evropskega čezmejnega sodelovanja: Študija primera Italijanske narodne skupnosti v Slovenski Istri; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji: iskustva, mišljenja i stavovi mladih australskih Hrvata; MAŠA MIKOLA: Tih opazovalec v nemem prostoru: etnografija danes; NEŽA FLORJANČIČ: Vprašanje identitete v magrebski književnosti

24 / 2006

Dve domovini

JURE GOMBAČ: VZPONI IN PADCI TEORIJE MIGRACIJSKIH SISTEMOV; MAJDA ČERNIČ ISTENIČ, DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: ALI SO STALIŠČA PREBIVALCEV EVROPSKIH DRŽAV DO PRISELJENCEV POVEZANA S STALIŠČI, KI SE NANAŠAJO NA ODNOSE MED SPOLOMA, RODNOSTNO VEDENJE IN VREDNOTENJE OTROK?; DAMIR JOSIPOVIČ: SPREMEMBE RODNOSTNEGA OBNAŠANJA V SLOVENIJI POD VPLIVOM PRISELJEVANJA V OBDOBJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI; ANTE LAUŠIĆ, MARINA PERIĆ: Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj Republici: komparativni prikaz dvaju empirijskih istraživanja; JANJA ŽITNIK SERAFIN: KULTURNI POLOŽAJ PRISELJENCEV V SLOVENIJI: DEJAVNIKI IN POKAZATELJI; MARJAN DRNOVŠEK: NEKATERI VIDIKI ODNOSA SLOVENSKE JAVNOSTI DO IZSELJENSTVA; IRENA GANTAR GODINA: O ODNOSU SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV DO ŽIDOV NA ČEŠKEM IN HRVAŠKEM; IVAN VOGRIČ: IVAN RESMAN IN IZSELJENSKA PROBLEMATIKA; UROŠ BONŠEK: KER ČE NE ZNAŠ SLOVENSKEGA JEZIKA, JE KOT DA NE BI BIL SLOVENEC (VLOGA SLOVENSKEGA JEZIKA PRI OBLIKOVANJU ETNIČNE IDENTITETE PRI TRETJI IN ČETRTI GENERACIJI SLOVENSKIH POLITIČNIH EMIGRANTOV V ARGENTINI); ANDREJ VOVKO: NEKATERI VIDIKI ŽIVLJENJA PRIMORSKIH PRISELJENCEV V PREKMURJE MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA; DARJA GORJUP: SELITVE ŽENSK IZ GABERIJ V VIPAVSKIH BRDIH MED LETI 1920–1954

23 / 2006

Dve domovini

PETER VODOPIVEC: MILAN VIDMAR MED EVROPO IN AMERIKO; MARJAN DRNOVŠEK: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE V OČEH SLOVENSKEGA SLIKARJA BOŽIDARJA JAKCA (1929–1931); MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: ČEZOCEANSKE POTI PAKETOV V MIGRANTSKI KORESPONDENCI 1940-1960: »... 2 ŽAJFE, 6 ŽUP V PAKETIH, PA TISTE BENDIČE ZA MAJHNE RANE...«; VLADKA TUCOVIČ: ZAGREB, LJUBLJANA, PRAGA: KORESPONDENCA ZOFKE KVEDER IN NJENE HČERE VLADIMIRE JELOVŠEK; IGOR MAVER: JOŽE ŽOHAR, IZSELJENSKI PESNIK IZ AVSTRALIJE IN NJEGOVA NOVA PESNIŠKA ZBIRKA OBIRANJE LIMON (2004); JANJA ŽITNIK SERAFIN: POLOŽAJ PRISELJENSKIH KULTUR V SLOVENIJI: IDENTITETNI VIDIKI; LIDIJA DIMKOVSKA: LITERARNE OBJAVE NE-ELITNIH PRISELJENSKIH PISATELJEV V REVIJI PARALELE – ZNAČILNOSTI IN POLOŽAJ V SLOVENSKI KULTURI; JERNEJ MLEKUŽ: SLOVENCI Z BUREKOM V EVROPO IN/ALI DIKTATURA KRANJSKE KLOBASE: NEKAJ O BUREKU, REPREZENTACIJAH BUREKA IN »SLOVENSKEM« ETNONACIONALNEM DISKURZU; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: FIZIONOMSKA TRANSFORMACIJA MEĐIMURSKOG PROSTORA POD UTJECAJEM VANJSKE MIGRACIJE; MARIE L. NEUDORFLOVá: POLITIČNO-INTELEKTUALNI RAZLOGI ZA MIGRACIJE V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA: PRIMER ČEHINJ V AVSTRO-OGRSKI; KATALIN MUNDA HIRNÖK: POLOŽAJ PORABSKIH SLOVENK V MESTNIH OKOLJIH NA PRIMERU SOMBOTELA/SZOMBATHELYJA

22 / 2005

Dve domovini

BARBARA FRIEHS: PRISELJENSKI OTROCI V AVSTRIJSKIH ŠOLAH; GERI SMYTH: VEČJEZIČNA KONFERENCA: DOVZETNOST NEKEGA MESTA ZA IZOBRAŽEVANJE UČENCEV IZ DRUŽIN PROSILK ZA AZIL; MOJCA PEČEK: JE OSNOVNA ŠOLA V SLOVENIJI PRAVIČNA IN POŠTENA: PRIMER IZSELJENSKIH OTROK IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE; IRENA LESAR: ODZIV SLOVENSKIH UČITELJEV NA OTROKE PRISELJENCEV IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE; LIDIJA DIMKOVSKA: KNJIŽEVNOST PRISELJENCEV V SLOVENIJI – NJENE ZNAČILNOSTI IN POLOŽAJ V SLOVENSKI KULTURI; MARUŠA MUGERLI: SLOVENSKI PREVODI LITERARNIH DEL PRISELJENSKIH AVTORJEV PO LETU 1990; SAŠKA ŠTUMBERGER: SLOVENSKI SELITVENI TOKOVI V NEMČIJO IN SPREMINJANJE VLOGE SLOVENŠČINE; KRISTINA TOPLAK: UMETNIŠKA USTVARJALNOST MIGRANTOV: PRIMER SLOVENCEV V NEMČIJI; MARINA LUKŠIČ-HACIN: MIGRACIJSKA SITUACIJA V EVROPI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI IN POSTOPNA (POLITIČNA) USKLAJEVANJA MED ČLANICAMI EGS (EU); MAŠA MIKOLA: MEJE MULTIKULTURNE KOMUNIKACIJE: ETNIČNO-SIMBOLNE REPREZENTACIJE V AVSTRALSKEM PROSTORU; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: SUBJEKTIVNA REALNOST MIGRACIJSKIH PROCESOV: BRATI, POSLUŠATI IN RAZUMETI MIGRANTSKE IZKUŠNJE; IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI IZOBRAŽENCI IZ PRAGE NA HRVAŠKO

21 / 2005

Dve domovini

MARJAN DRNOVŠEK: IZSELJEVANJE KOČEVARJEV V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE; SIMON ŠKVOR: BENEŠKA SLOVENIJA: MIGRACIJSKI PROCESI Z VIDIKA OBMEJNOSTI IN NARODOTVORNIH DETERMINANT; MARINA LUKŠIČ-HACIN: IZOBRAŽEVANJE V KONTEKSTU ŠVEDSKEGA MULTIKULUTRALIZMA; URŠA BRATUN: POGLEDI NA EMIGRACIJO Z VIDIKA DELOVNE TERAPIJE: SLOVENCI NA ŠVEDSKEM; JANJA ŽITNIK SERAFIN: KULTURNO ŽIVLJENJE V IZSELJENSTVU: KONCEPT KOMPLEKSNE OBRAVNAVE; IRENA AVSENIK NABERGOJ: HREPENENJE PO DOMOVINI V POEZIJI SLOVENSKIH AVTORIC V ZDOMSTVU; BREDA ČEBULJ SAJKO: MARIZA LIČAN, SLEDI ŽIVLJENJA IZSELJENKE; MARINKA SKRT: SLOVENKE V GRČIJI; LIDIJA FRANJIĆ: POLITIKA SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA DO ZDOMSTVA

20 / 2004

Dve domovini

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Vračanje Slovencev iz Argentine; KRISTINA TOPLAK: »DOBRODOŠLI DOMA?« VRAČANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO; JERNEJ MLEKUŽ: ODNOS REPUBLIKE SLOVENIJE DO VRAČANJA IZSELJENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV; IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI IZOBRAŽENCI NA HRVAŠKEM OD 1850 DO 1860; IRENA AVSENIK NABERGOJ: IVAN CANKAR MED DOMOVINO IN TUJINO; MARJAN DRNOVŠEK: OSEBNO IN JAVNO V IZSELJENSKI KORESPONDENCI; ALEKSEJ KALC: PISMA IN MAGNETOFONSKI TRAKOVI KOT KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA IN VIRI ZA PREUČEVANJE IZSELJEVANJA. PRIMER TRŽAŠKE DRUŽINE V AVSTRALIJI; JERNEJ MLEKUŽ: KAJ, KAKO IN MOGOČE ŠE ZAKAJ SO TAKO PISALI O IZSELJEVANJU IN IZSELJENCIH IZ BENEŠKE SLOVENIJE V ČASNIKU MATAJUR V LETIH 1951–1960; MOJCA PEČEK: OD ZAHTEVE PO ODREKANJU MATERINŠČINI DO CENJENJA DVOJEZIČNOSTI: ŠOLSKI SISTEM V AVSTRALIJI; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: ŠOLSKE IZKUŠNJE V MULTIKULTURNEM OKOLJU ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE SKOZI ZGODBE SLOVENSKIH PRISELJENK; ZVONE ŽIGON: SLOVENSKA MISIJONARKA PRI INUITIH; MAŠA MIKOLA: TRANSFORMACIJA ETNIČNOSTI: PREMIK K JAVNEMU IZRAŽANJU SIMBOLNE ETNIČNE IDENTITETE; KSENIJA VESENJAK: SLOVENCI NA AVSTRALSKI TASMANIJI

19 / 2004

Dve domovini

PETER GRAF: MIGRACIJA KOT SPREMEMBA KULTURNIH ODNOSOV, KI JO PRINAŠA NOVI JEZIKOVNI ZEMLJEVID; ZVONE ŽIGON: OHRANJANJE ETNIČNE IDENTITETE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI V DOBI GLOBALIZACIJE; SLADJA BLAZAN: PRISELJENEC JE MRTEV, NAJ ŽIVI PRISELJENEC: VZHODNOEVROPSKI TRANSMIGRANT V SODOBNI AMERIŠKI KNJIŽEVNOSTI; SUZANA C. ZIEHL: GLOBALIZACIJA, MIGRACIJE IN RAZNOLIKOST DRUŽINSKIH VZORCEV; ADA AHARONI: POTREBA PO NOVI MULTIKULTURNI MIROVNI KULTURI; JANJA ŽITNIK SERAFIN: MULTIKULTURALIZEM IN GLOBALIZACIJA: KOMENTAR; MARINA LUKŠIČ-HACIN: KONCEPTUALNE DILEME V RAZPRAVAH O MULTIKULTURALIZMU IN GLOBALIZACIJI; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: OHRANJANJE ETNIČNE IDENTITETE IN TRADICIJE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI IN NJIHOVIMI POTOMCI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE; JERNEJ MLEKUŽ: IZBRANI VIDIKI ZAPOSLOVANJA BENEŠKIH DEKLET V GOSPODINJSTVIH ITALIJANSKIH MEST: TIHA, GRENKO-SLADKA, NIKOLI POVSEM IZREČENA ZGODBA; IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI INTELEKTUALCI/IZSELJENCI NA HRVAŠKEM: JERNEJ BARTOL(MEJ) FRANCELJ (1821-1889); ALEŠ GABRIČ: KAKO JE BILA SLOVENSKA EMIGRANTSKA KULTURA SPREJETA V SLOVENIJI; BREDA ČEBULJ SAJKO: Etnologija in povratništvo

18 / 2003

Dve domovini

ANDREJ VOVKO: POMEMBNEJŠI SLOVENSKI BIOGRAFSKI PRISPEVKI O MISIJONARJU IN IZSELJENSKEM DUHOVNIKU FRANCU PIRCU; STANE GRANDA: GOSPODARSKE RAZMERE NA KRANJSKEM V PIRČEVEM ČASU; BOGDAN KOLAR: IZVIRNE POTEZE DELOVANJA MISIJONARJA FRANCA PIRCA; MAJDA KODRIČ: Franc Pirc in nastanek prvih slovenskih naselbin v Združenih državah Amerike; MARJAN DRNOVŠEK: PISMO APOLONIJE NOČ IZ SV. JOŽEFA / ST. JOSEPH, MINNESOTA (1855); MARJETA HUMAR: PIRČEVA STROKOVNA, LITERARNA IN DOPISOVALNA SLOVENŠČINA; MARINA LUKŠIČ-HACIN: VLOGA IZSELJENK ZA OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE V KONTEKSTIH, KI JIH KONSTITUIRAJO PATRIARHALNI ODNOSI IN SPOLNA DIHOTOMIJA; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: IZ SLOVENIJE V AMERIKO – STOPINJE SKOZI ČAS V AVTO-BIOGRAFSKIH DELIH SLOVENSKIH AVTORIC; IRENA GANTAR GODINA: IZSELJEVANJE SLOVENSKIH INTELEKTUALCEV NA HRVAŠKO DO LETA 1848; KRISTINA TOPLAK: UMETNIŠKA ŠOLA SLOVENSKE KULTURNE AKCIJE; CATALINA BANKO, PABLO MOUZAKIS: SLOVENSKA EMIGRACIJA V ARGENTINI MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA; BERNARDA ZUBRZYCKI, MARTA MAFFIA: POLJSKE IZSELJENSKE SKUPNOSTI IN NJIHOVI POTOMCI V PROVINCI BUENOS AIRES V ARGENTINI; JURIJ ZALOKAR: O MULTIKULTURI IN POMENU RAZLIČNOSTI NARODOV, JEZIKOV IN KULTUR; KSENIJA BATIČ: "DOMOVINA JE TU IN DOMOVINA JE TAM" RAZISKAVA MED PRIMORSKIMI IZSELJENCI O NJIHOVI VRNITVI V SLOVENIJO

17 / 2003

Dve domovini

MARJAN DRNOVŠEK: Izseljevanje Slovenk iz zgodovinskega vidika; IRENA MILANIČ: Slovenskoameriške pisateljice in pesnice v tridesetih letih 20. stoletja med literaturo in družbeno angažiranostjo; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Zgodbe slovenskih žensk iz Amerike; JERNEJ MLEKUŽ: "Mali" prispevek k vprašanjem "povratništva": življenski pripovedi migrantov povratnikov iz Beneške Slovenije - potovanji brez vrnitve?; MICHAEL M. POMEDLI: Očipvejci in škof Baraga: Vzajemni vplivi skozi spovednico

16 / 2002

Dve domovini

IRENA GANTAR GODINA: Josip Vuga - slovenski izobraženec v Českih Budejovicah; MARJAN DRNOVŠEK: Odnos zveze komunistov Slovenije do politične emigracije pred letom 1991; TEJA PRIBAC: Duhovni razvoj Berta Pribca, kot se odraža v njegovi poeziji; BARBARA VERLIČ CHRISTENSEN: Ali migracije spreminjajo nacionalne trge delovne sile v Evropski skupnosti?; SANJA ČIKIĆ: Povezovanje Slovencev po svetu s pomočjo interneta: Vzpostavljanje virtualnih etničnih skupnosti; ZVONE ŽIGON: Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku; MARJAN DRNOVŠEK: Odnos Slovencev do izseljencev, nekoč in danes: Okrogla miza, Ljubljana, 4. junij 2002; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Ženske v manjšinskih skupnostih: Pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila: Okrogla miza, Ljubljana 19. junij 2002

15 / 2002

Dve domovini

CERI PEACH: Etnična raznolikost in mestna središča; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Multikuturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol; JAMES COHEN: Neenakosti in razlike: trenutni izzivi sociologije francoskemu »Republikanskemu modelu intergracije«; MONIKA ZULAUF: Delovne migracije Vzhod-Zahod in integracija: trendi in izgledi za zdravstvene delavce; ANTOINE PECOUD: Sodobni trendi v turški ekonomiji Berlina; ANN-KATRIN BACKLUND: Zakaj se povečujejo ovire pri vstopu na trg delovne sile? : Analiza procesa izključevanja priseljencev na švedskem trgu delovne sile; BRUCE FRIEDMAN, JULIET STUMPF: Govoriti nov jezik: imigracije in civilne pravice v globalni ekonomiji; KATARZYINA SZYMANSKA: Družbena politika do priseljencev na Poljskem po letu 1989: oris problema; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarno povratništvo in meje narodne književnosti; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Povratniki kot del migracijskega kroga

14 / 2001

Dve domovini

IRENA GANTAR GODINA: Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne; IRENA MILANIČ: Skrb za drugo generacijo – primer SNPJ – kulturna investicija za ohranitev slovenske pripadnosti v Združenih državah Amerike; ULF BEIJBOM: Švedi v Ameriki; ZVONE ŽIGON: Slovenska kultura v Južni Ameriki po osamosvojitvi Slovenije; MATIJA OGRIN: Filozofsko delo prof. Milana Komarja; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci – zahodna Evropa; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi; ROZINA ŠVENT: Knjiga – blagoslov za dušo ; Knjiga – spomin in opomin; CVETKA KOCJANČIČ: Izzivi sodobnih slovenskih izseljenskih pisateljev; LEV DETELA: Pet desetletij slovenske zdomske kulturne revije Medddobje; JERNEJA PETRIČ: Slovensko gledališče v Clevelandu : začetki, razcvet in konec; MIHAEL KUZMIČ: Začetki dramske dejavnosti med slovenskimi izseljenci v Bethlehemu, Pa., ZDA; DUŠAN DRLJAČA, JADRANKA ĐORđEVIĆ: Gusle, guslarji in njihova društva pri srbskih izseljencih v ZDA; MIRJANA PAVLOVIĆ: »Braća Popović« : tanburica v življenju srbske skupnosti v Chicagu; ZVONE PODVINSKI: Foklorno življenje med Slovenci na Švedskem; MATJAŽ KLEMENČIČ: Slovenska tvarna kulturna dediščina v ZDA; LOJZ TRŠAN: Slovenski filmski arhiv in izseljenstvo; DEAN CEGLAR: Izseljevanje iz Ribniške doline od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne

13 / 2001

Dve domovini

DAN SHIFFMAN: Louis Adamič in podoba priseljenskih generacij; BREDA ČEBULJ SAJKO: Avto-biografska metoda -»Case Study« - avstralski Slovenci; JERNEJ MLEKUŽ: Prispevek za drugačno geografijo moči: migracija, moč in identiteta v odnosu ena do druge; ANDREJ VOVKO: Udje Družbe Sv. Mohorja v Nemčiji v letih 1888-1918; MATJAŽ KLEMENČIČ: Razvoj slovenske izseljenske skupnosti v Rock Springsu, Wyoming, od naselitve do začetka 30-ih let 20. stoletja; METODA BLAGOTINŠEK TURK: Prvih deset let delovanja Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ); ZVONE ŽIGON: Slovenska politična emigracija v Argentini; JANEZ NARED: Slovenska povojna politična emigracija in razvoj ideje o neodvisnosti Slovenije; AVGUŠTIN BUDJA: Slovenci na Švedskem: kratka statistična obravnava 2001; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Ezuli, optanti, izseljenci..., Annales, Analiza istrske in mediteranske študije, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 10/2000, 1(20), str. 165-252; 2(22), str. 357-418.; DEAN CEGLAR: Knjižna ocena - MATJAŽ KLEMENČIČ, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado, in v San Franciscu, Kalifornija, Celovec - Ljubljana - Dunaj: Mohorjeva založba, 1999, 509 str.

11-12 / 2000

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Dve domovini 1-10 (1990-1999): Bibliografija z izvlečki; TATJANA ŽITNIK: Bibliometrijska analiza desetih letnikov revije Dve domovini/Two Homelands; MARJAN DRNOVŠEK: Slovensko izseljensko gradivo: Okrogla miza, Ljubljana, 31. maj 2000; MILENA BEVC, VALENTINA PREVOLNIK-RUPEL: Meddržavne selitve prebivalcev Slovenije ter obseg emigrantov in tujcev v Sloveniji - devetdeseta leta; ALEKSEJ KALC: Prispevki za zgodovino izseljevanja iz Beneške Slovenije: primer občine Sovodnje/Savogna; JERNEJ MLEKUŽ: Vloga »izvornega« prostora v narodnostnem opredeljevanju: primer devetih »slovenskih« izseljencev in njihovih potomcev, živečih v Mendozi v Argentini; CVETKA KOCJANČIČ: Psihološko prilagajanje izseljencev; AVGUST HORVAT: Periodični tisk v povojni slovenski emigrantski skupnosti v Argentini; ADAM WALASZEK: Poljska kot »Obljubljena dežela«: poljskoameriške korporacije in Poljska po prvi svetovni vojni; TADEUSZ PALECZNY: Dvoje emigracij - dvoje nacionalizmov: irskoameriški in poljskoameriški nacionalizem v ZDA; MARTA MAFFIA, KLAUS MEHLTRETER, MARCELO BASALDúA: Izdelava etnografske podatkovne zbirke o skupinah priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini - razen španskih in italijanskih; VERA KRŽIŠNIK-BUKIČ: Dve domovini Jakoba Žnidaršiča; IMRE SZILáGYI: Srednja Evropa s stališča Madžara v Parizu: Ferenc Fejtő, mislec z dvema domovinama; BREDA ČEBULJ SAJKO: Dnevi Inštituta za slovensko izseljenstvo (24. maj - 4. junij 2000); IRENA GANTAR GODINA: 6. svetovni kongres Inštituta za ruske in vzhodnoevropske študije na Finskem; LEV DETELA: Prikaz lastnih zdomskih dramskih poskusov in prizadevanj (ob Dramatiki slovenske politične emigracije Tarasa Kermaunerja); VERONIKA FERFOLJA: Knjižna ocena - Breda Čebulj Sajko, Razpotja izseljencev: Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev, Ljubljana: Založba ZRC, 2000, 140 pp.; JERNEJ MLEKUŽ: Knjižna ocena - Darko Friš (zbral, napisal uvod in opombe), Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882-1924, Viri, št. 14, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1999, 326 str.; ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo, Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 295 str.

10 / 1999

Dve domovini

ZVONE ŽIGON: Slovenstvo v Venezueli; AVGUST HORVAT: Začetek, razvoj in današnje stanje srednješolskih tečajev v povojni slovenski emigraciji v Argentini; BREDA ČEBULJ SAJKO: Etnična identiteta prve povojne generacije avstralskih Slovencev; BOGDAN KOLAR: Krajevno društvo K.S.K.J. sv. Jožefa v Bridgeportu v Connecticutu; IRENA MILANIČ: Mary Jugg Molek - Ameriška pisateljica in pesnica slovenskega porekla; IGOR MAVER: Irena Birsa: Avstralska pesnica in znanstvenica slovenskega rodu; MICHAEL STAMMERS: »Raj za delavnega človeka« - angleška zavest o izseljenstvu in Novi Zelandiji v dobi jadrnic; TINE T. KURENT: Kaj bo z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču

9 / 1998

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Spremna beseda; ROZINA ŠVENT: Pomen osebnih pisem (korespondenc) in dnevnikov pri predstavitvi celostne podobe umetnikov; TINE T. KURENT: Pisma Louisa Adamiča nečaku Tinetu; FRANCE ADAMIČ: Stiki Louisa Adamiča s slovenskimi časnikarji in književniki (1921 - 1941); BOGDAN C. NOVAK: Prizadevanja Louisa Adamiča, da bi Združene Države Amerike uradno priznale Tita in jugoslovansko narodnoosvobodilno gibanje ; JERNEJA PETRIČ: Posrednik med dvema kulturama: Louisa Adamiča prevod Kraigherjeve kratke zgodbe v angleščino; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Louis Adamič, Slovenec, Američan, opazovalec, borec, poet; MARJAN DRNOVŠEK: Spomenica Jugoslovanske izseljeniške katoliške akcije iz Aumetza v Franciji (1931); AVGUST HORVAT: Prizadevanja slovenskih izseljencev za predajo materinščine svojim potomcem v deželi pod južnim križem; CVETKA KOCJANČIČ: Združevanje kanadskih Slovencev; JURIJ ZALOKAR: Nostalgija in opus Johanna Christopha Biernatzkega; MILENA BEVC: Potencialno izseljevanje znanstvenikov iz Slovenije sredi devetdesetih let; MARTA MAFFIA, GABRIELA MORGANTE, MONICA FORA: Litovski priseljenci v Argentini; MARJAN DRNOVŠEK: Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997; MARINA LUKŠIČ-HACIN: 29. nacionalna konvencija AAASS; MARIJA SAMEC: Prireditve ob 100-letnici rojstva Louisa Adamiča; JANJA ŽITNIK SERAFIN, MILAN LIKIČ GUČEK: Ob 100. obletnici rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, Portorož, 1.-5. september 1998; MARKO TERSEGLAV: Knjižna ocena - Marija Stanonik, ur., Traditiones: Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, št. 26/1997. Ljubljana 1997, 470 str.; BRANKO MARUŠIČ: Knjižna ocena - Annales: Anali za istrske in mediteranske študije, 10/1997, series historia et sociologia 4, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Znanstvenoraziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Koper 1997, 390 str.; MARJAN DRNOVŠEK: Knjižna ocena - Polona Šega, Slovenski kostanjarji na Dunaju: Prebivalci nekdanjega velikolaškega okraja kot kostanjarji v cesarskem mestu (Seidlova zbirka, 19. knjiga). Dolenjska založba & Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Novo mesto 1997, 119 str.; MILAN LIKIČ GUČEK: Knjižna ocena - Peter Vodopivec in Joža Mahnič, ur., Slovenska trideseta leta: Simpozij 1995. Slovenska matica, Ljubljana 1997, 252 str.; LEV DETELA: Knjižna ocena - Tone Brulc, Argentina. Založba Modrijan, d.o.o., Ljubljana 1997,228 str.

8 / 1997

Dve domovini

ALEKSEJ KALC: Razvojni obrisi izseljenske zakonodaje v 19. stoletju in do prve svetovne vojne; AVGUST HORVAT: Prizadevanja za izobrazbo med slovenskimi izseljenci v Argentini; METOD M. MILAČ: Petje druži nove priseljence: ustanovitev in prva leta Pevskega zbora Korotan; JURIJ ZALOKAR: Jezikovna pregrada - imigranti in kulturni preobrat; IGOR MAVER: Danijela Hliš in njena nova pesniška zbirka Hideaway Serenade (1996); HENRY A. CHRISTIAN, TINE T. KURENT: Kako razbrati sliko: kolaž Maksa Vanke “Druga svetovna vojna”; ADAM WALASZEK: Poljski delavci v ZDA (1880-1925): kmetje - Poljaki - etničnost; MIHAEL KUZMIČ: Gradivo o prihodnosti prekmurskih izseljencev v newyorško pristanišče v letih 1891-1958; JOHN CORSELLIS: Slovenska politična emigracija 1945-50; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Odločen korak v novo desetletje življenja: portret akademika prof. dr. Ferda Gestrina; JURIJ ZALOKAR: Ivan Kos: Slovenec v carski Rusiji; MIHAEL KUZMIČ: Jože Mihelič (14. marec 1902 - 7. maj 1989); JERNEJA PETRIČ: Remembering Henry A. Christian 1931-1997; ZVONE ŽIGON: Slovenstvo med potomci Slovencev - poročilo o študijskem potovanju po južni Ameriki; IRENA GANTAR GODINA: Inštitut za izseljenstvo ZRC SAZU se predstavi v Londonu; MARJAN DRNOVŠEK: Zgodovina izseljencev ni zgodovina naroda; CVETKA KOCJANČIČ: Slovene identity: The Canadian experience; ROZINA ŠVENT: Knjižna ocena - Mirko Gogala, Usoda izseljencev, Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires 1996, 326 str. (Rozina Švent); STANE GRANDA: Knjižna ocena - Darko Friš, ur., Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote. Pregled zgodovine KSKJ 1894-1994, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Založba Ilex, Ljubljana 1997, 294 str.; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)

7 / 1996

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Spremna beseda; JANEZ STANONIK: Friderik Baraga: ob dvestoletnici rojstva; MARJAN DRNOVŠEK: Slovenska izseljenska društva v zahodnoevropskih državah med obema svetovnima vojnama; ALEKSEJ KALC: Ladijske potniške evidence kot vir za zgodovino izseljenstva, s posebnim ona ozirom izseljenske sezname Tržaškega pristanišča.; ZVONE ŽIGON: Funkcionalni bilingvizem in Slovenci v Argentini in Urugvaju; MARTIN JEVNIKAR: Slovenki domovi v južni Ameriki; JANEZ STANONIK: Slovenci v ZDA: obdobje 1848-1891; MIHAEL KUZMIČ: Slovenska evangeličansko-luteranska cerkev Svetega Ivana v Betlehemu, Pensilvanija, ZDA ; MIHAEL GLAVAN: Doslej neznano pismo Louisa Adamiča iz zadnjega leta njegovega življenja ; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Vojeslav Mole: ob stodeseti obletnici rojstva ; HELGA GLUŠIČ: Poezija Karla Mauserja ; AVGUST HORVAT: Demografska gibanja med slovensko emigracijo v Argentini: iskanje življenjskega prostora; AVGUŠTIN BUDJA: Slovenci na Švedskem ; IGOR MAVER: Literarno ustvarjanje slovenskih izseljencev v Avstraliji v angleškem jeziku: Drugi pristanek Victorije Zabukovec; IRENA GANTAR GODINA: Slovenski študentje v srednji in vzhodni Evropi do leta 1918; IRENA GANTAR GODINA: Slovene studies Day na SSEES Univerze v Londonu 18. novembra 1995; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Desetletnica delovanja inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU; IRENA GANTAR GODINA: Stiki z raziskovalci izseljenske problematike v Kanadi ; NIVES SULIČ: Glasbeni ambasadorji Republike Slovenije med Slovenci v ZDA: čustva ali razum? ; IRENA GANTAR GODINA: Letno srečanje Zveze evropskih inštitutov za migracije.; ZVONE ŽIGON: Knjižna ocena - MARINA LUKŠIČ-HACIN: Ko tujina postane dom. Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih Znanstveno in publicistično središče, Sophia 7/95, Ljubljana 1995,214 str. (Zvone Žigon); ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - IRENA GANTAR GODINA: Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje, Zbornik referatov s simpozija »Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje«, Portorož Slovenija18.-19. Maj 1995, Inštitut za Izseljenstvo, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Ljubljana 1995, 231 (Andrej Vovko); SIMONA ZAVRATNIK: Knjižna ocena - VERA KRIŽIŠNIK-BUKIĆ, Slovenci v Hrvaški,Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 1995 (Simona Zavratnik); JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena - IGOR MAVER , Ethnic Literature and Culture in the U.S.A., Canada and Australia, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1996, 306 str. (Janja Žitnik); ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - Marjan Drnovšek, Drago Bajt, Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Nova revija, Ljubljana, 1995, 457 str. (Prispevki o izseljenstvu) (Andrej Vovko; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - : Merica! Merica! Emigrazione e colo- nizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America Latina 1876-1902 (Merika! Merika! Izseljevanje in kolonizacija v pismih kmetov iz Furlanije in Veneta v Latinski Ameriki, 1876- 1902), Verona 1994. 270 str. (Aleksej Kalc); ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - LEOPOLDINA PLUT- PREGELJ : Carole Rogel , Historical Dictionary of Slovenia, European Historical Dictionaries, No. 13, The Scarecrow Press, Inc, Lanham, Maryland, and London, 1996, 345 str. (Andrej Vovko)

6 / 1995

Dve domovini

MAJDA KODRIČ: Zanimanje slovenskih misijonarjev v Severni Ameriki za izseljevanje rojakov, kot se odraža v dopisih v Zgodnji danici; NIVES SULIČ: “Zmanjkali so čez noč” - o izseljevanju iz Bele krajine v ZDA; MIHAEL KUZMIČ: Izseljevanje iz Prekmurja med prvo in drugo svetovno vojno v luči sodelavcev Mladega Prekmurca; ROZINA ŠVENT: Begunski usodi naproti; BREDA ČEBULJ SAJKO: Vzroki za izselitev - spomini izseljencev na čas njihovega odhoda v tujino; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Mladostna bojevitost Milene Merlak ob pesničini šestdesetletnici; PETER KLINAR: Nekateri sodobni vidiki slovenskih emigracijskih procesov; MILENA BEVC: : Slovenski emigranti n a začetku devetdesetih let - regionalna analiza; MILAN BUFON: Prostorska m obilnost obmejnega prebivalstva kot faktor prekomejnega povezovanja; BREDA ČEBULJ SAJKO: Tretje mednarodno srečanje raziskovalcev izseljenstva, Portorož, 18., 19. maj 1995 ; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Med slovenskimi izseljenci na Švedskem; JOŽKO FORNAZARIČ: Slovenski študenti po svetu ; MARJAN DRNOVŠEK: Knjižna ocena - Dorica Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba,Gorica 1993, 171 str.; MAJDA KODRIČ: Knjižna ocena - Ivan Cizmič, Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894-1994, Golden marketing, Zagreb 1994, 358 str; BREDA ČEBULJ SAJKO: Knjižna ocena - Andrej Rot, Republika duhov, DZS, Ljubljana 1994, 189 str. ; MARJAN DRNOVŠEK: Knjižna ocena - Slovene Studies. Journal of the Society for Slovene Studies, Volume 14, number 2, 1992 [published Septem ber 19941 Bloomington, Indiana ; BREDA ČEBULJ SAJKO: Knjižna ocena - Janja Žitnik, Orel in korenine med “brušenjem ” in cenzuro, Zbirka Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 6, Ljubljana 1995, 242 str; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena - Nada Sabec, Half Pa Pu. The Language of Slovene Americans, Studia humanitatis, Ljubljana 1995 ; ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924 (Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1), Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, 417 str.; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Knjižna ocena - Janja Žitnik, Pogovori o Louisu Adamiču, Prešernova družba, Ljubljana 1995

5 / 1994

Dve domovini

ZMAGO ŠMITEK: Janez Krstnik Mesar - portret tonkinškega misijonarja iz 18. Stoletja; MARJAN DRNOVŠEK: Množično izseljevanje in Slovenci; DARKO FRIŠ: Jugoslovanska katoliška jednota (1898-1920); BOGDAN C. NOVAK: Adamič in Jugoslavija med drugo svetovno vojno: slovenski katoliški odgovor; IRENE MISLEJ: Primorski odbor - politično delovanje Primorskih Slovencev med drugo svetovno vojno v Argentini; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Dr. Božo Škerlj in slovenski izseljenci v Ameriki; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Lev Detela - upornik med literati; ZLATKO SKRBIŠ: Etnične skupnosti v tujih okoljih; ALEKSEJ KALC: Smernice preučevanja izseljenstva v slovenskem zamejstvu v Italiji in slovensko izseljevanje z zamejskega prostora v delih italijanskih avtorjev; ROZINA ŠVENT: Štiridesetletnica delovanja Slovenske kulturne akcije ; ALEKSEJ KALC: Poročilo o simpoziju »Emigrazione e territorio: tra bisogno e ideale« (Izseljevanje in teritorij: med potrebo in idealom); ALEKSEJ KALC: Ocena - Hoffnung Amerika. Europaische Auswanderung in die Neue Welt, Karin Schulz (Hrsg.), NDW-Verlag, Bremerhaven 1994, 293 str

4 / 1993

Dve domovini

MARJAN DRNOVŠEK: Uvodne misli; MARJAN DRNOVŠEK: Načrti in rezultati raziskovanja slovenskega izseljenstva do leta 1941 - s posebnim poudarkom na izseljevanju v Ameriko do prve svetovne vojne ; MATJAŽ KLEMENČIČ: Dosežki in načrti v raziskovanju slovenskega izseljenstva po znanstvenih disciplinah po letu 1945 ; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarno zgodovinske raziskave slovenske izseljenske književnosti ; BREDA ČEBULJ SAJKO: Pregled dosedanjega etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstva ; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Izseljenci v luči slovenske sociologije; NADA ŠABEC: Sociolingvistične raziskave slovenskega izseljenstva; JANEZ MALAČIČ: Nekatera aktualna vprašanja demografskega in ekonomskega vidika raziskovanja slovenskega izseljenstva; VERA KRŽIŠNIK-BUKIČ: Diskusija - Proučevanje Slovencev v prostoru bivše Jugoslavije: stanje in načrti; MIHAEL KUZMIČ: Diskusija - Dosedanje delo in načrti raziskovanja prekmurskih izseljencev v Betlehemu; MOJCA RAVNIK: Diskusija - Družina, sorodstvo in izseljenstvo; BARBARA SUŠA: Diskusija - Pogledi na književnost Slovencev v Avstraliji; MILICA TREBŠE-ŠTOLFA: Diskusija - Evidentiranje arhivskega gradiva pri društvih slovenskih izseljencev; BREDA ČEBULJ SAJKO: Diskusija - Konkretno o ohranjanju in urejanju izseljenskega arhivskega gradiva; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Diskusija - Nekaj izhodišč za prihodnje raziskave slovenske izseljenske književnosti; JANEZ MALAČIČ: Demografski prehod, emigracija in dolgoročni ekonomski razvoj - države z največjo emigracijo v Evropi; PETER KLINAR: Sodobne evropske migracije in Slovenija; DENIS PONIŽ: Vrednote zdomske literature ; MAJDA KODRIČ: Drugo srečanje raziskovalcev izseljenstva Opčine 8. 10. 1993; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Raziskovanje slovenskega izseljenstva: pogoji in kriteriji

2-3 / 1992

Dve domovini

ANDREJ VOVKO: Uvodna beseda ; PETER J. RACHLEFF: Hrvaška bratska zveza, Zajedničar in druga generacija; HENRY A. CHRISTIAN: Angleški del Prosvete: splošne "udarne" novice in nikoli s takim namenom.; KATHRYN KOOP: Novi priseljenci in priseljenski tisk na področju New Yorka; MIHAEL KUZMIČ: Amerikanski Slovencov glas ; ROZINA ŠVENT: Tiski slovenskih beguncev v taboriščih v Avstriji in Italiji; IGOR MAVER: Slovenska izseljenska književnost v postmodernem svetu: vzpon multikulturalnosti in multietničnosti v Avstraliji, Združenih državah Amerike in Kanadi; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Pregled dosedanjih (slovenskih) socioloških raziskav o slovenski izseljenski problematiki v Evropi od leta 1945 dalje; JANEZ STANONIK: Predzgodovina slovenskega časnikarstva v ZDA; M. MARK STOLARIK: Slovaški tisk v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju sposebnim poudarkom na slovaško-ameriškem tisku; ALEŠ BRECELJ: Slovenski etnični tisk v Argentini do druge svetovne vojne; IRENE MISLEJ: Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni ; MAJDA KODRIČ: Časopisje kot vez med vodstvom in bazo etnične podporne organizacije: soočanje s položajem članstva druge generacije v glasilih kranjsko slovenske katoliške jednote; ANDREJ ROT: Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni ; RUDOLF M. SUSEL: Poslanstvo in vloga časopisa Ameriška Domovina v zgodovini ameriških Slovencev, 1919-1991; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Publicistična dejavnost Louisa Adamiča; MARJAN DRNOVŠEK: Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v zahodni Evropi do leta 1940 ; BREDA ČEBULJ SAJKO: Raziskave o Slovencih v Avstraliji; ANDREJ VOVKO: Slovenski begunci v Avstriji v luči časopisa Domači glasovi; RADO GENORIO: Slovenski tisk v Kanadi ; MATJAŽ KLEMENČIČ: Volitve za člane mestnega sveta v Clevelandu in clevelandski Slovenci ; DARKO FRIŠ: Delovanje šolskih sester kongregacije Sv. Frančiška Asiškega- Kristusa Kralja v ZDA med letoma 1909 in 1915; LEOPOLDINA PLUT-PREGELJ: Katoliški šolski sistem v Združenih državah Amerike in ustanavljanje osnovnih šol pri slovenskih župnijah (1895-1941) ; BREDA ČEBULJ SAJKO: Marjan Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yorku: 1880 – 1924, Ljubljana, Mladika, 1991, 244 str.; BREDA ČEBULJ SAJKO: Ocena - Jurij Zalokar, Mavrična kača, Radovljica, Didakta, 1990, 135 str.; MARJAN DRNOVŠEK: Ocena - Breda Čebulj-Sajko: Med srečo in svobodo. Avstralski Slovenci o sebi. Ljubljana: samozaložba, 1992, 251 str.

1 / 1990

Dve domovini

ANDREJ VOVKO: Zborniku na pot; BREDA ČEBULJ SAJKO: Preteklo in sedanje delovanje Inštituta za slovensko izseljenstvo; FERDO GESTRIN: Zgodovinske primerjave; VLADO VALENČIČ: Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojne; POLONCA CESAR-NEDZBALA: Rajska dolina; BOGDAN KOLAR: Družba sv. Rafaela do ustanovitve ljubljanske podružnice; ANDREJ VOVKO: Udje Družbe sv. Mohorja v ZDA do leta 1900; MATJAŽ KLEMENČIČ, DARJA EMERŠIČ: Ideja in poskusi izgradnje Slovenskega narodnega doma na St. Clairu v Clevelandu; MAJDA KODRIČ: Nekateri pristopi k problematiki druge generacije v okviru raziskovanja priseljenstva v ZDA; MARJAN DRNOVŠEK: Delovanje Toma Brejca med slovenskimi izseljenci v Franciji 1936–1939; RADO L. LENCEK: Problemi in perspektive etnične identifikacije: izginjanje ali nova potrditev?; IRENA BIRSA: Etnični radio v Avstraliji in oddaje v slovenskem jeziku: razvoj in usmeritev; JERNEJA PETRIČ: Izseljenska avtobiografija v ZDA – primer slovenskih Američanov; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Zamuda slovenske objave Orla in korenin; JERNEJA PETRIČ: Ponovno: Adamič – pisatelj ali ne?; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Slovenskoargentinski pesnik Vinko Žitnik; BARBARA SUŠA: Bronasti tolkač in V kljunu golobice Berta Pribca; MIRKO JURAK: Ivan Dolenc in John Krizanc: dva kanadska avtorja slovenskega rodu; INGRID SLAVEC: Etnološko preučevanje etnične identitete slovenskih izseljencev; PETER KLINAR: Zamisli o sodelovanju med Slovenci in njihovimi potomci v matici in tujini; JURIJ ZALOKAR: Imigracija in psihiatrija: jugoslovanski priseljenci v Viktoriji; MILICA TREBŠE-ŠTOLFA: Slovensko kulturno društvo Simon Gregorčič iz Toronta v Kanadi obhaja svojo tridesetletnico; ANDREJ VOVKO: Immigration History Research Center (Raziskovalni center za zgodovino priseljevanja) Univerze Minnesota v St. Paulu, ZDA, in njegova Slovenskoameriška zbirka; RADO L. LENCEK: Nekrolog možu dveh domovin; MAJDA KODRIČ: Ocene – Fotografski krožek / Gruppo fotografico Rečan, Fotoalbum izseljencev iz Benečije / Fotoalbum degli Emigranti della Benecia; ANDREJ VOVKO: Ocene – Ljubomir Antić, Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslovenske države 1918