32 / 2010
Simona Zavratnik

Človekove pravice in trgovanje z ljudmi: Refleksije študije primera SlovenijeČlanek temelji na paradigmi človekovih pravic kot ključnem izhodišču pri oblikovanju politik preprečevanja globaliziranega trgovanja z ljudmi. Odzivi nacionalnih politik in medvladnih organizacij so praviloma usmerjeni k upravljanju z migracijami, slednje pa temelji na restriktivnih mejnih režimih, kvotah in drugih omejevalnih mehanizmih vstopa in regularizacije bivanja imigrantov. Tekst nasproti sistemskemu pristoru, ki preferira varovanje nacionalne države, izpostavlja varovanje človekovih pravic žrtev organiziranega kriminala. »Novodobno suženjstvo« zahteva večjo senzibilizacijo svetovnih politik in usmerjenost k zaščiti in pravicam ranljivega posameznika/-ice. Besedilo poudarja individualizirano in spolno specifično obravnavo žrtev trgovanjanja z ljudmi, zlasti žrtev v spolni industriji.
KLJUČNE BESEDE: človekove pravice, trgovanje z ljudmi, migracije, perspektiva žrtve, primer Slovenije