46 / 2017
Florentina Scârneci Domnişoru, Codrina Csesznek

Etnografski odsevi povratne migracije v ruralni romunski skupnostiV članku avtorici opisujeta proces povratne migracije v romunski ruralni skupnosti Drăguş. Posvečata se predvsem identitetnim spremembam tistih članov skupnosti, ki so se za stalno vrnili iz Italije in so posledica migracijske izkušnje. S člankom sta želeli poudariti, da so povratne migracije kljub ekonomskim, socialnim in kulturnim učinkom za skupnost v strokovni literaturi najbolj zanemarjen del migracijskega procesa, dokazati vrednost in pomen kvalitativnih podatkov in poudariti pomen ukvarjanja tako z individualnimi kot s skupinskimi spremembami identitet.
KLJUČNE BESEDE: povratna migracija, kriza identitete, etnografija, kvalitativni podatki


Več ...