50 / 2019

Dve domovini


Članki


ANA JELNIKAR: Slovenske misijonarke v Indiji: Konteksti, metode in premisleki

IRENA AVSENIK NABERGOJ: Misijonsko poslanstvo Cerkve v dialogu z nekrščanskimi verstvi

HELENA MOTOH: »Naš bengalski misijon«: Usklajevanje nacionalnih in transnacionalnih načrtov pri jugoslovanskih misijonarjih in misijonarkah v Bengaliji med obema vojnama

TAMARA DITRICH: Odpoved indijskih žensk posvetnemu življenju: Pozabljeno poglavje v zgodovini indijskih religij

BENJAMIN ZACHARIAH: Ali je jezik močnejši od tiskane besede? Razmišljanja o produkciji ustnih zgodovin in jezikih legitimitete

NATAŠA ROGELJA: Življenje v pismih: Antropološka refleksija korespondence slovenske misijonarke, sestre Konradine Resnik

FRANCESCO DELLA PUPPA: Transnacionalne družine in moškost migrantov: Socialni institut moške odraslosti in združevanje družin v bangladeški diaspori v Italiji

DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR, SANJA CUKUT KRILIĆ: Delovna mobilnost in migracije v vprašljivem demografskem umovanju

LEV CENTRIH: »Maribor ob morju«: Zveza komunistov Slovenije in vprašanje poselitve Koprskega okraja v letih 1945–1965

JERNEJ MLEKUŽ: Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami: Kako je slovensko časopisje pisalo o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–1965

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Političnost migracij po drugi svetovni vojni: Od politike revanšizma do amnestije

MARJAN SMRKE: Religioznost in velikodušnost do migrantov

MAJA GOSTIČ: Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in Nemčiji

LUCIA KULIHOVA: Zavajajoči podatki na seznamih ladijskih potnikov kot posledica restriktivne ameriške migracijske zakonodaje

GAZIZA TOLESH: Knjižna ocena - Khaled A. Beydoun, American Islamophobia: Understanding the Roots and Rise of Fear Oakland, California, University California Press, 2018