52 / 2020
Francesco Della Puppa

Sindikati, delavci migranti in rasna diskriminacija v Italiji v času ekonomske krizeV procesih družbene integracije migrantov imajo ključno vlogo sindikati. Kljub temu so nekateri vidiki tega odnosa še vedno relativno neraziskani, še zlasti odnos sindikatov do rasizma in njihov boj proti rasni diskriminaciji. Avtor v članku obravnava še vedno slabo raziskano povezavo med italijanskimi sindikati in rasno diskriminacijo v času ekonomske krize leta 2008. Na podlagi pričevanj deležnikov, sindikatov in delavcev migrantov ponuja poglobljen vpogled v prizadevanja italijanskih sindikatov za odpravo diskriminacije, hkrati pa analizira poglavitne ovire, ki delavcem migrantom preprečujejo vstop v sindikate.
KLJUČNE BESEDE: delavci migranti, sindikati, rasizem, diskriminacija, ekonomska kriza


Več ...