51 / 2020
John Paul Enyeart

Trst in transnacionalne identitete Louisa AdamičaČlanek s pomočjo prizadevanj slovenskega priseljenca v Združene države in svetovno znanega pisatelja Louisa Adamiča, da bi krmaril med svojima dvema identitetama, jugoslovansko in ameriško, kaže, kaj v praksi pomeni transnacionalna identiteta. Na podlagi Adamičevih splošnih zapisov o Trstu in Italiji osvetljuje njegov prehod od vodje diaspore med drugo svetovno vojno do antikolonialista v letih 1946–1951. Analiza Adamičeve aktivistične drže do Trsta omogoča lažje razumevanje transnacionalizma onkraj posameznikovega čezmejnega premika oziroma posameznikove trenutne identitetne opredelitve. Adamičeva prizadevanja, da bi vlado ZDA prepričal o nujnosti jugoslovanskega nadzora Trsta, omogočajo vpogled v delovanje transnacionalizma kot identitete v gibanju.
KLJUČNE BESEDE: Adamič, diaspora, antikolonializem, Tito, transnacionalni aktivizem


Več ...