50 / 2019
Helena Motoh

»Naš bengalski misijon«: Usklajevanje nacionalnih in transnacionalnih načrtov pri jugoslovanskih misijonarjih in misijonarkah v Bengaliji med obema vojnamaV nasprotju z apostolskim pismom Maximum illud, ki je od misijonarjev zahtevalo, da pretrgajo vezi z nacional(istič)nimi in kolonialnimi interesi, je bil misijonarski podvig medvojnih jugoslovanskih misijonark in misijonarjev v Bengaliji globoko prežet s patriotizmom, tako časopisje kot misijonarski tiski pa so jugoslovanski bengalski misijon prikazovali kot simbolno zmago nove jugoslovanske države. Članek želi to protislovje interpretirati z raziskavo načinov, na katere so usklajevali konflikt med transnacionalnim misijonarskim projektom in nacionalističnimi programi, pri čemer so bili pogosto pred težavno odločitvijo, interesom katere nacije naj sledijo.
KLJUČNE BESEDE: misijonarji, Bengalija, Jugoslavija, patriotizem, nacija