16 / 2002
Irena Gantar Godina

Josip Vuga - slovenski izobraženec v Českih BudejovicahIZVLEČEK
Prispevek govori o v slovenski zgodovini prezrtem slovenskem izobražencu, publicistu in profesorju Josipu Vugi, ki je od 1918 do smrti živel na Češkem. Kot velik zagovornik slovanske in jugoslovanske ideje ter slovensko-češkega prijateljstva je vse dokler mu je dopuščalo zdravje deloval za udejanjanje teh idej. Medtem, ko je še v študentskih letih, t.j., pred Veliko vojno, Čehe izčrpno seznanjal z razmerami na Slovenskem, je bil po vojni, poleg profesorskega dela, aktiven (bil tudi med ustanovitelji) v Češkoslovaško-jugoslovanski komisiji, v okviru katere je vodil številna predavanja in prireditve ter izdajal časopis Jugoslovansko kolo. Po letu 1920 se je v svojih prispevkih posvetil predvsem seznanjanju Čehov s problematiko slovenskih manjšin.