6 / 1995
Janja Žitnik Serafin

Knjižna ocena - Nada Sabec, Half Pa Pu. The Language of Slovene Americans, Studia humanitatis, Ljubljana 1995Junija 1995 je izšla v Ljubljani pri Studia humanitatis zanimiva sociolingvistična študija Nade Sabec, predstojnice Oddelka za anglistiko in amerikanistiko na Pedagoški fakulteti  Univerze v Mariboru. Kot je razvidno že iz podnaslova knjige, je v njej predstavljen in analiziran živi jezik slovenskih Američanov, in sicer tistih, ki živijo v največji skupnosti slovenskih priseljencev v ZDA tj- v Clevelandu. Knjiga prinaša objavo avtoričine doktorske disertacije v nekoliko spremenjeni obliki. Napisana je v angleškem jeziku, da bi bila dostopna tudi tistim rojakom v ZDA, ki sicer slovenščine ne znajo več, vendar še vedno iščejo neposrednejših stikov s svojimi koreninami.


Več ...