33 / 2011
Kristina Gogić

Politika in kulturna dediščina v Evropi – hrvaška manjšina v Republiki MadžarskiHrvati imajo na Madžarskem bogato preteklost. Njihove korenine so globoko vsajene v madžarska tla. Po kulturi in jeziku so najraznovrstnejša hrvaška manjšina zunaj meja domovine. Vsaka etnična skupina Hrvatov na Madžarskem je avtohtona. Nekatere med njimi so se v madžarske kraje priselile v času prodora Turkov na hrvaška ozemlja ali v obdobju turške okupacije osrednjih delov takratne Ogrske, druge pa po osvoboditvi teh krajev izpod osmanske vladavine v obdobju od 15. do 18. stoletja.
KLJUČNE BESEDE: Hrvati, hrvaška manjšina, Madžarska, politika, kultura, jezik