1 / 1990
Polonca Cesar-Nedzbala

Rajska dolinaPrispevek prikazuje nastanek, obstoj in konec slovenske katoliške kolonije, ki jo je duhovnik Peter Josip Jeram ustanovil v Rajski dolini v severni Kaliforniji. Avtorica je sama obiskala že desetletja pozabljeno in izgubljeno področje slovenske utopične naselbine, vzroke za razpad kolonije in življenje Slovencev v Rajski dolini je osvetlila s pomočjo intervjujev z izseljenci v Kaliforniji in s še ohranjeno korespondenco.