44 / 2016
Eamonn Callan

Kymlicka o kulturnih pravicah in liberalizmuWill Kymlicka je v knjigi Liberalism, Community and Culture prvi zagovarjal zelo vpliven argument o etičnih temeljih kulturnih pravic manjšin. Ta argument je dodatno pojasnil in ocenil v svoji poznejši knjigi Multicultural Citizenship. V prvotni različici je bil argument precej nedodelan, novejša različica pa je razrešila nekatere težave, vendar za ceno nastanka nekaterih drugih. Manjšinske kulturne pravice so bodisi opredeljene kot pravice do samostojnega upravljanja narodnih manjšin ali kot pravice priseljencev do vključevanja v priseljensko družbo na način, ki upošteva ohranitev kulturnih identitet. Argument še vedno pušča dovolj prostora za dvom, ali nacionalnost v zadostni meri utemeljuje samoupravo ter ali razlogi, ki izhajajo iz multikulturne vključenosti, lahko podpirajo pravice priseljencev. Zadnja knjiga Alana Pattena Equal Recognition gre v odpravi teh pomanjkljivosti še dlje, kljub temu pa trdno ostaja v liberalni paradigmi kulturnih pravic, ki jih je s svojo prvo knjigo utemeljil Kymlicka.

KLJUČNE BESEDE: multikulturalizem, pripoznanje, identiteta, Alan Patten, Will Kymlicka


Več ...