6 / 1995
Rozina Švent

Begunski usodi naproti



Konec druge svetovne vojne v Sloveniji je za del Slovencev, ki so že med vojno nasprotovali komunistični revoluciji, neizogibno pomenil odhod v begunstvo. Večina jih je bila prepričanih v začasnost tega bivanja, ko pa se bodo doma razmere uredile so se nameravali vrniti v domovino. Ker se ta pričakovanja niso uresničila, se jih večina odločila za preselitev v prekomorske države, del pa je ostal v zamejstvu.