15 / 2002
Ceri Peach

Etnična raznolikost in mestna središčaIZVLEČEK
Prispevek raziskuje značilnosti povojna priseljevanja v zahodnoevropskih mestih. Obravnava se dotika razlik in podobnosti med različnimi evropskimi državami ter se loteva primerjav in vprašanj o tem, ali so evropski modeli prilagajanja priseljencev različni od tistih, ki so značilni za Združene države Amerike. Prispevek C. Peacha podaja splošen pregled migracijskih gibanj in nekaterih pojavov v nekoliko daljši zgodovinski in komparativni perspektivi.