2-3 / 1992
Majda Kodrič

Časopisje kot vez med vodstvom in bazo etnične podporne organizacije: soočanje s položajem članstva druge generacije v glasilih kranjsko slovenske katoliške jednotePrispevek obravnava Glasilo K. S. K. Jednote in mesečnik Angelček (Little Angel) kot vira za proučevanje odnosa Kranjsko Slovenske Katoliške Jednote do vprašanja druge generacije. Za primerjanja njenih stališč s tistim iz Slovenske Narodne Podporne Jednote sta delno in v glavnem v splošnih obrisih upoštevani glasili te organizacije Prosveta in Mladinski list (Juvenile), kasnejši The Voice of Youth. Ob ideoloških razlikah je glede obeh organizacij poudarjeno njuno prizadevanje za usklajevanje etnične identitete in akulturacije med mladino.


Več ...