52 / 2020
Miha Zobec

Knjižna ocena - Marcelo J. Borges in Sonia Cancian (ur.), Migrant Letters: Emotional Language, Mobile Identities, and Writing Practices in Historical Perspective; London, New York, Routledge, 2018, 206 str.Zbornik z naslovom Migrant Letters: Emotional Language, Mobile Identities and Writing Practices in Historical Perspective prinaša osem razprav, ki se posvečajo različnim stališčem izseljenske korespondence. Uredila sta ga Marcelo Borges in Sonia Cancian, raziskovalca, ki se več let ukvarjata s študijem tega vznemirljivega, a žal prevečkrat – vsaj na naših tleh – zapostavljenega stališča študija migracij. Sonia Cancian je z analizo čustvenih razmerij med izseljenimi in svojci v monografiji Families, Lovers and their Letters: Italian Postwar Migration to Canada opozorila na emocionalno dimenzijo odnosov, ki jo zaznamujejo migracije, Borges pa je objavil pomembna dela o portugalskih migracijah v Latinsko Ameriko. V njih skuša transatlantske migracijske mreže pojasniti tudi s pomočjo študija izseljenske korespondence. Članki, objavljeni v pričujočem zborniku, niso popolnoma izvirni, saj so že bili objavljeni v posebni številki specializirane revije The History of the Family 21/ 3, 2016.