38 / 2013
Alenka Janko Spreizer

Romi, Cigani popotniki, ljudje potovanja: Ljudje, ki potujejo?IZVLEČEK

V tem turbulentnem svetu nekateri ljudje živijo potujoč način življenja, saj so tako rekoč v nenehnem gibanju. Na drugi strani ljudem, ki so znani kot Cigani, ‘popotniki’ (Travellers), ‘ljudje potovanja’ (Gens du voyage) in si jih zamišljamo kot nomade, v Evropi različni represivni režimi, nacionalne države in lokalne skupnosti omejujejo mobilnost. Ob upoštevanju »preobrata mobilnosti« ali »nove paradigme mobilnosti«, o katerih teče razprava v družbenih znanostih, in na temelju etnografskega zapisa o potujočih Romih, ki so obiskali Slovenijo kot »turisti«, avtorica predstavi problematiko mobilnosti Romov. Namen pričujočega članka je, prvič, osvetliti pravne kategorije pojma nomad v določenih zgodovinskih kontekstih, ter drugič, skladno s »paradigmo novih mobilnosti« pregledati študije o prostorih za kampiranje,  ki so namenjeni ‘popotnikom’ (Travellers) in ki naj bi kot nemobilne platforme omogočali potujoč način življenja. Avtorica osvetljuje naslednji paradoks: medtem ko je dandanes tako rekoč ves svet v gibanju, mobilnost nekaterih Romov različne oblasti ovirajo ter jih želijo sedentarizirati.

KLJUČNE BESEDE: Romi, Cigani, popotniki, ljudje potovanja, mobilnosti, marginalnost