54 / 2021
Marina Cenedese, Ivana Spirovska

Online izobraževanje marginaliziranih otrok v severni Makedoniji in Italiji med pandemijo Covida-19Pandemija Covida-19 je grobo posegla v tradicionalni izobraževalni proces in sprožila potrebo po prehodu na online izobraževanje. Revni otroci brez ustrezne informacij­ske tehnološke podpore so bili med to težavno pandemijo v veliki meri izključeni iz izobraževanja, ki je potekalo v karanteni. Raziskava kvalitativno analizira potencialno socialno izključenost in nadaljnjo marginalizacijo ob izobraževanju na daljavo v kon­kretnem prostoru – na območju Bitole v severni Makedoniji in Trevisa v Italiji.
KLJUČNE BESEDE: otroci migranti, otroci, ki živijo v revščini, marginalizacija, Covid-19 online izobraževanje, Severna Makedonija, Italija


Več ...