39 / 2014

Dve domovini


Članki


VERONIKA BAJT, NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Brezdržavljanskost v Sloveniji

MOJCA PAJNIK: Multikulturalizem pro et contra: Kritika liberalne perspektive in populistično-demagoške denunciacije

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij

PETRA KAVČIČ: Zlata Praga Zofke Kveder

MAJA GODINA GOLIJA: Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane

TANJA PETROVIĆ: Multikulturna dediščina in nacionalna država: Uvod v tematski sklop

ANA HOFMAN: Premeščanje glasbene dediščine: Festival Guča na Krasu

TANJA PETROVIĆ: Večkulturna dinamika in polastitve dediščine v Beli krajini: Izpogajanje dediščine srbske pravoslavne skupnosti

OTO LUTHAR: Jezikovna mobilnost na obrobju osrednje Evrope in multikulturna dediščina na začetku 20. stoletja

MARTIN POGAČAR: Digitalna dediščina: Sozgodovinskost in multikulturna dediščina nekdanje Jugoslavije