7 / 1996
Irena Gantar Godina

Letno srečanje Zveze evropskih inštitutov za migracije.Organizatorji srečanja, sodelavci Instytuta Polonijny Jagelonske univerze so za temo srečanja izbrali Migracije Vzhod-Zahod (East-West Migrations) in na srečanje povabili člane AEMI, kar je večina zahodnoevropskih inštitucij, ki se raziskovalno ukvarjajo z migracijami. Tako so v Krakov prispeli štirje predstavniki inštitutov vseh skandinavskih držav, predstavnik Luksemburga, trije iz Nemčije, predstavnika Anglije in Irske, od t.i. “post” držav pa so bili prisotni predstavnik poljskega inštituta, predstavnik Belorusije in dva predstavnika slovenskega Inštituta za izseljenstvo ZRC SAZU, Marjan Drnovšek in podpisana.

Prve ure srečanja so potekale v znamenju “poslovnega” sestanka inštitutov, članov AEMI, na katerem smo sprejeli predvsem načrt za delo v naslednjih dveh letih, 1997-1999. Ni neskromno, če povem, da je predsednik organizacijskega odbora prof. dr. Adam Walaszek posebej pozdravil izid zbornika “Soočenje mita in realnosti izseljencev ob prihodu v novo okolje”, ki ga je jeseni 1996 izdal Inštitut za izseljenstvo ZRC SAZU. Med drugim je bil s simpatijami sprejet predlog podpisane, naj bo leta 1999 srečanje članov AEMI v Sloveniji - v organizaciji Inštituta za izseljenstvo ZRC SAZU.


Več ...