50 / 2019
Marjan Smrke

Religioznost in velikodušnost do migrantovČlanek obravnava odnos med religioznostjo in velikodušnostjo do migrantov v sodob­ni Evropi. Teoretsko se navezuje na sociološko tradicijo proučevanja ambivalentnega odnosa religije do drugačnosti in na tradicijo proučevanja socialne distance do manjšin. Empirična raziskava temelji na podatkih Evropske družboslovne raziskave (ESS) iz let 2014 in 2016. Osredotoča se na analizo in razlago povezanosti med indikatorji vernosti in indikatorji velikodušnosti do migrantov na ravni celote 23 obravnavanih držav, po nekaterih skupinah držav in v zanimivejših primerih posamičnih držav.
KLJUČNE BESEDE: migracije, religioznost, socialna distanca, velikodušnost, obramba kulture