18 / 2003
Irena Gantar Godina

IZSELJEVANJE SLOVENSKIH INTELEKTUALCEV NA HRVAŠKO DO LETA 1848IZVLEČEK
Razprava je le del širše raziskave o slovenskih intelektualcih, izseljenih na Hrvaško in obravnava obdobje od druge polovice 17. stoletja do revolucionarnega leta 1848. V pregledu so obravnavani tisti slovenski izobraženci, ki so se v tem času na kakršenkoli način uveljavili v hrvaški družbi.