1 / 1990
Matjaž Klemenčič, Darja Emeršič

Ideja in poskusi izgradnje Slovenskega narodnega doma na St. Clairu v ClevelanduV tem članku je obravnavana zgodovina Slovenskega narodnega doma na St. Clair Ave. v Clevelandu od prvih pobud za izgradnjo doma do pričetka druge svetovne vojne. Na podlagi časopisnih člankov, jubilejnih zbornikov, zapisnikov sej in finančnih poročil avtorja prikažeta proces graditve doma ter dejavnost organizacij, ki so bile povezane s tem domom.