56 / 2022
Mohammad Morad, Al Amin Rabby, Devi Sacchetto, Nadia Haque

Razblinjene sanje in povratek domov: bangladeški delavci migranti v Svetu za sodelovanje v Zalivu med pandemijo bolezni Covid-19Odkar se je začela pandemija bolezni Covid-19, se je veliko bangladeških migrantov že vrnilo domov, še mnogim drugim pa grozi repatriacija. Avtorji na podlagi kvalitativne raziskave, opravljene z bangladeškimi migranti, ki so se vrnili iz držav Sveta za sodelovanje v Zalivu, analizirajo izkušnje bangladeških delavcev v tujini med pandemijo, da bi bolje razumeli, zakaj so se ti migranti vrnili v svojo matično državo. Pri tem sta bili njihovi glavni raziskovalni vprašanji, kako je Covid-19 vplival na vsakodnevna življenja bangladeških delavcev v državah Sveta za sodelovanje v Zalivu ter v kolikšni meri je njihovo vračanje domov povezan s pandemijo bolezni Covid-19.
Ključne besede: Covid-19, omejitev gibanja, bangladeški delavci, Svet za sodelovanje v Zalivu, povratne migracije


Več ...