27 / 2008
Nataša Gregorič Bon

»Kje smo!? V Evropi ali v Albaniji?« Regionalizem v Dhërmiju/Drimadesu v južni AlbanijiPrispevek predstavi in analizira načine, skozi katere vaščani Dhërmija/Drimadesa v južni Albaniji vzpostavljajo »svoj« kraj kot distinktivno regijo in jo definirajo v soodvisnosti z regionalno politiko Evropske unije. Vsebina članka se osredotoči na lokalne diskurze o vključenosti in/ali izključenosti vaškega prostora v Evropsko unijo ali iz nje, oz. Europi/Europa kot jo naslavljajo številni vaščani. Pod drobnogled so postavljeni debate in pogajanja, skozi katere domačini vzpostavljajo regionalno identiteto. Kako zgodovinske, kulturne, politične in ekonomske spremembe v postkomunistični Albaniji vplivajo na lokalne predstave o modernosti, ki jo domačini aksiomatično povezujejo z »Evropo« ali »Zahodom«, predstavlja eno izmed osrednjih vprašanj. Avtorica trdi, da debate o modernosti, modernizaciji in potovanjih vzporedno z družbenimi in prostorskimi razmejevanji predstavljajo pomemben del identitetnih procesov, skozi katere domačini Dhërmija/Drimadesa pogajajo in poustvarjajo regionalnost in pripadnost vasi ali regiji.
KLJUČNE BESEDE: regionalizem, modernost in modernizacija, družbena in prostorska razmejevanja, južna Albanija