10 / 1999

Dve domovini


Članki


ZVONE ŽIGON: Slovenstvo v Venezueli

AVGUST HORVAT: Začetek, razvoj in današnje stanje srednješolskih tečajev v povojni slovenski emigraciji v Argentini

BREDA ČEBULJ SAJKO: Etnična identiteta prve povojne generacije avstralskih Slovencev

BOGDAN KOLAR: Krajevno društvo K.S.K.J. sv. Jožefa v Bridgeportu v Connecticutu

IRENA MILANIČ: Mary Jugg Molek - Ameriška pisateljica in pesnica slovenskega porekla

IGOR MAVER: Irena Birsa: Avstralska pesnica in znanstvenica slovenskega rodu

MICHAEL STAMMERS: »Raj za delavnega človeka« - angleška zavest o izseljenstvu in Novi Zelandiji v dobi jadrnic

TINE T. KURENT: Kaj bo z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču