42 / 2015
Francesco Della Puppa

Dom med bidesh in shodesh: domestifikacija življenjskih prostorov, identiteta in spolne izkušnje v bangladeški diasporiIZVLEČEK

Članek se ukvarja s stanovanjskimi strategijami in spreminjanji življenjskih stilov bangladeškega prebivalstva v majhnem mestu v severovzhodni Italiji. Analizira ponovno uporabo in domestifikacijo vsakodnevnih javnih prostorov, da bi raziskal, kako je bidesh (tujina) preobražena v shodesh, prostor domačnosti. Vzporedni proces ponovne uporabe poteka tudi v zasebni sferi. V vedno težjih ekonomskih pogojih  zadovoljujejo družinsko usmerjene potrebe priseljencev različne oblike sobivanja. Proces ni brez protislovij. Na primer, ponovna združitev družine omogoča moškim, da okrepijo pomembno sestavino svojega emocionalnega sveta in pozdravijo osamljenost, ki jo povzroči migracija. Za ženske pa lahko združitev družine pomeni, da doživljajo svoj novi dom kot ambivalentni prostor samote. Članek osvetljuje tudi razliko v razumevanju »doma« in »domovine« med moškimi in ženskami, da bi lahko pojasnil razvoj njihovih načinov, kako »se počutijo doma«.

KLJUČNE BESEDE: bangladeška diaspora, severovzhodna Italija, spol, ustvarjanje doma, vsakodnevno življenje


Več ...