7 / 1996
Martin Jevnikar

Slovenki domovi v južni AmerikiPrispevek prikazuje naselitev 6.000 slovenskih povojnih izseljencev v Argentini, največ v Buenos Airesu, njihove začetne težave pri iskanju službe in stanovanja, počasno vraščanje v nove razmere, gospodarsko utrditev, ustanovitev šolskih tečajev za skoraj tisoč otrok in zgraditev devetih Slovenskih domov za Cerkev, šolo, prosvetne dejavnosti in razvedrilo.