45 / 2017

Maruša Pušnik

Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma: moralne zgodbe o beguncih

Članek proučuje značilnosti ekstremnih populističnih novičarskih diskurzov in njihovih desnih politik na primeru ksenofobnega tona razprav o beguncih in islamu. Da bi demitologiziral populistične diskurze, ki jih reproducirata, in razkril način razširjanja ekstremističnih pogledov, analizira prispevke o beguncih iz dveh tednikov, Reporterja in Demokracije, ki se samoopredeljujeta kot desno usmerjena politična tednika. Njun politični diskurz temelji na avtoritarizmu, militarizmu, nativizmu in etničnem nacionalizmu, kulturalizaciji ekonomske politike in tehniki vzbujanja gnusa in sovraštva namesto sočutja, reartikulira pa se v odnosu do beguncev – migrantov muslimanov, ki ju predstavljata kot nevarnost »našim« svoboščinam. Članek ugotavlja, da islamofobija in ekstremni populistični diskurzi, ki se širijo prek novičarskega diskurza, kulturno zamenjajo z biološkim; nova oblika kulturnega rasizma tudi begunca zamenja z migrantom muslimanom. KLJUČNE BESEDE: begunci, populistični novičarski diskurz, ekstremizem, nacionalizem, kulturni rasizem

45 / 2017

Maruša Pušnik

Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma: moralne zgodbe o beguncih

Članek proučuje značilnosti ekstremnih populističnih novičarskih diskurzov in njihovih desnih politik na primeru ksenofobnega tona razprav o beguncih in islamu. Da bi demitologiziral populistične diskurze, ki jih reproducirata, in razkril način razširjanja ekstremističnih pogledov, analizira prispevke o beguncih iz dveh tednikov, Reporterja in Demokracije, ki se samoopredeljujeta kot desno usmerjena politična tednika. Njun politični diskurz temelji na avtoritarizmu, militarizmu, nativizmu in etničnem nacionalizmu, kulturalizaciji ekonomske politike in tehniki vzbujanja gnusa in sovraštva namesto sočutja, reartikulira pa se v odnosu do beguncev – migrantov muslimanov, ki ju predstavljata kot nevarnost »našim« svoboščinam. Članek ugotavlja, da islamofobija in ekstremni populistični diskurzi, ki se širijo prek novičarskega diskurza, kulturno zamenjajo z biološkim; nova oblika kulturnega rasizma tudi begunca zamenja z migrantom muslimanom. KLJUČNE BESEDE: begunci, populistični novičarski diskurz, ekstremizem, nacionalizem, kulturni rasizem

45 / 2017

Andreja Vezovnik

Drugost in žrtvenost v tabloidnem tisku: primer »begunske krize« v »Slovenskih novicah«

Članek s pomočjo kritične analize diskurza obravnava predvsem jezikovne načine, s pomočjo katerih so migranti konstruirani v osrednjem in najbolj branem slovenskem dnevniku – Slovenskih novicah. Ker se Slovenske novice žanrsko umeščajo med tabloide, članek najprej opredeli elemente tabloidov, nato pa s pomočjo empirične študije pokaže, kako so bili v obdobju med 20. 8. 2015 in 31. 12. 2015 migranti konstruirani kot »drugi«, Slovenci pa kot žrtve. S pomočjo analize avtorica ugotavlja, da tabloidni diskurz preigrava predvsem binarne dihotomije med »nami kot tistimi, ki poosebljamo žrtve, heroje in heroizirane žrtve, in »njimi«, ki za večinsko populacijo poosebljajo kulturno in varnostno grožnjo.
KLJUČNE BESEDE: migracije, tabloid, Slovenske novice, drugačenje, žrtev

45 / 2017

Andreja Vezovnik

Drugost in žrtvenost v tabloidnem tisku: primer »begunske krize« v »Slovenskih novicah«

Članek s pomočjo kritične analize diskurza obravnava predvsem jezikovne načine, s pomočjo katerih so migranti konstruirani v osrednjem in najbolj branem slovenskem dnevniku – Slovenskih novicah. Ker se Slovenske novice žanrsko umeščajo med tabloide, članek najprej opredeli elemente tabloidov, nato pa s pomočjo empirične študije pokaže, kako so bili v obdobju med 20. 8. 2015 in 31. 12. 2015 migranti konstruirani kot »drugi«, Slovenci pa kot žrtve. S pomočjo analize avtorica ugotavlja, da tabloidni diskurz preigrava predvsem binarne dihotomije med »nami kot tistimi, ki poosebljamo žrtve, heroje in heroizirane žrtve, in »njimi«, ki za večinsko populacijo poosebljajo kulturno in varnostno grožnjo.
KLJUČNE BESEDE: migracije, tabloid, Slovenske novice, drugačenje, žrtev

45 / 2017

Ksenija Vidmar Horvat

Balkanska pot in varuhi Evrope: begunska kriza na mejah Slovenije

Članek obravnava javne odzive na begunsko krizo jeseni 2015. Temeljno izhodišče analize so vznikajoči »post-schengenski« imaginariji meje, ki se oblikujejo v odzivih na ukrepe držav članic EU v periferni soseščini in glede na pričakovanja centra o varovanju zunanjih meja. Slovenija v tej konstelaciji, ki se opira na spomine na 20. stoletje, predvsem na pripisano dediščino travmatičnega pripadanja socialističnemu bloku, zavzema mesto varuha meje. Iz te analize izpeljani teoretski argument poudari pomen zgodovinske obravnave javnih predstav o politični skupnosti, mejah in solidarnosti ter lokaliziranih študij popularnih predstav o pripadnosti, ki izhajajo iz regijskih zgodovin.
KLJUČNE BESEDE: begunci, balkanska pot, meje, tujci, Slovenija, prekarnost

45 / 2017

Ksenija Vidmar Horvat

Balkanska pot in varuhi Evrope: begunska kriza na mejah Slovenije

Članek obravnava javne odzive na begunsko krizo jeseni 2015. Temeljno izhodišče analize so vznikajoči »post-schengenski« imaginariji meje, ki se oblikujejo v odzivih na ukrepe držav članic EU v periferni soseščini in glede na pričakovanja centra o varovanju zunanjih meja. Slovenija v tej konstelaciji, ki se opira na spomine na 20. stoletje, predvsem na pripisano dediščino travmatičnega pripadanja socialističnemu bloku, zavzema mesto varuha meje. Iz te analize izpeljani teoretski argument poudari pomen zgodovinske obravnave javnih predstav o politični skupnosti, mejah in solidarnosti ter lokaliziranih študij popularnih predstav o pripadnosti, ki izhajajo iz regijskih zgodovin.
KLJUČNE BESEDE: begunci, balkanska pot, meje, tujci, Slovenija, prekarnost

45 / 2017

Andreja Vezovnik

Uvod v tematski sklop


Prispevek je objavljen v angleškem jeziku.

45 / 2017

Andreja Vezovnik

Uvod v tematski sklop


Prispevek je objavljen v angleškem jeziku.

45 / 2017

Blaž Lenarčič, Tjaša Žakelj

Določanje najboljših koristi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji

Članek se ukvarja z mladoletniki brez spremstva, to je z mladoletniki, ki so v pravni terminologiji opredeljeni kot mladoletni državljani tretjih držav in so na območju Slovenije sami, brez staršev ali zakonitega zastopnika. V Sloveniji imajo mladoletni migranti brez spremstva različne statuse, med katerimi vsak vsebuje različne zakonske določbe ter praktične določitve otrokovih najboljših koristi, ki naj bi bile usklajene s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah. Članek ponuja tudi pregled vključevanja načela otrokovih najboljših koristi v nacionalno zakonodajo in druge formalne predpise, ki določajo postopke in obravnave omenjenih skupin otrok. Obenem obravnava način sprejemanja zakonskih ukrepov, njihovega izvajanja ali nadzorovanja ter kako strokovnjaki v različnih formalnih postopkih razumejo in določajo načelo najboljše koristi otroka.
KLJUČNE BESEDE: mladoletni migranti brez spremstva, otrokova najboljša korist, migracije, otroci

45 / 2017

Blaž Lenarčič, Tjaša Žakelj

Določanje najboljših koristi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji

Članek se ukvarja z mladoletniki brez spremstva, to je z mladoletniki, ki so v pravni terminologiji opredeljeni kot mladoletni državljani tretjih držav in so na območju Slovenije sami, brez staršev ali zakonitega zastopnika. V Sloveniji imajo mladoletni migranti brez spremstva različne statuse, med katerimi vsak vsebuje različne zakonske določbe ter praktične določitve otrokovih najboljših koristi, ki naj bi bile usklajene s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah. Članek ponuja tudi pregled vključevanja načela otrokovih najboljših koristi v nacionalno zakonodajo in druge formalne predpise, ki določajo postopke in obravnave omenjenih skupin otrok. Obenem obravnava način sprejemanja zakonskih ukrepov, njihovega izvajanja ali nadzorovanja ter kako strokovnjaki v različnih formalnih postopkih razumejo in določajo načelo najboljše koristi otroka.
KLJUČNE BESEDE: mladoletni migranti brez spremstva, otrokova najboljša korist, migracije, otroci