5 / 1994

Dve domovini


Članki


ZMAGO ŠMITEK: Janez Krstnik Mesar - portret tonkinškega misijonarja iz 18. Stoletja

MARJAN DRNOVŠEK: Množično izseljevanje in Slovenci

DARKO FRIŠ: Jugoslovanska katoliška jednota (1898-1920)

BOGDAN C. NOVAK: Adamič in Jugoslavija med drugo svetovno vojno: slovenski katoliški odgovor

IRENE MISLEJ: Primorski odbor - politično delovanje Primorskih Slovencev med drugo svetovno vojno v Argentini

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Dr. Božo Škerlj in slovenski izseljenci v Ameriki

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Lev Detela - upornik med literati

ZLATKO SKRBIŠ: Etnične skupnosti v tujih okoljih

ALEKSEJ KALC: Smernice preučevanja izseljenstva v slovenskem zamejstvu v Italiji in slovensko izseljevanje z zamejskega prostora v delih italijanskih avtorjev

ROZINA ŠVENT: Štiridesetletnica delovanja Slovenske kulturne akcije

ALEKSEJ KALC: Poročilo o simpoziju »Emigrazione e territorio: tra bisogno e ideale« (Izseljevanje in teritorij: med potrebo in idealom)

ALEKSEJ KALC: Ocena - Hoffnung Amerika. Europaische Auswanderung in die Neue Welt, Karin Schulz (Hrsg.), NDW-Verlag, Bremerhaven 1994, 293 str