32 / 2010
Mojca Pajnik, Veronika Bajt, Sanja Herič

Migranti na trgu dela v SlovenijiNa podlagi analize zakonodaje s področja zaposlovanja in dela migrantov, evalvacije protikriznih ukrepov in socialnih politik avtorice v članku kritično obravnavajo položaj migrantov iz »tretjih držav« na trgu dela v Sloveniji. Ugotavljajo, da aktualne politike, usmerjene v domnevno zaščito domačega trga dela (pred migranti) poglabljajo slabe delovne in življenjske razmere migrantov, ki se soočajo z nizko ali nikakršno stopnjo socialne varnosti, devalvacijo znanja in izobrazbe, jezikovnimi ovirami in diskriminacijo. Članek tudi prispeva predloge za oblikovanje prilagojenih politik, ki bi upoštevale potrebe migrantk in migrantov.
KLJUČNE BESEDE: delovne migracije, trg dela, migracijske politike, državljani tretjih držav, Slovenija