44 / 2016
Marina Lukšič-Hacin

Teoretska tematizacija koncepta multikulturalizma skozi Taylorjevo politiko prepoznanjaNa sodobne razprave o multikulturalizmu, pa če govorimo o zagovornikih ali ostrih kritikih koncepta, je močno vplivala razprava Charles Taylorja z naslovom Multiculturalism and 'The Politics of Recognition' (1992). V ospredje je postavila nujnost pravice do prepoznanja in identitete, ki jima je predpostavljeno univerzalno dostojanstvo. V prispevku skušam odgovoriti na vprašanje, kje – v povezavi s Taylorjevo razpravo – lahko tičijo razlogi za sedanje težave koncepta multikulturalizma in kakšni so predlogi za alternativne poti iz nastalih paradoksalnih okoliščin.

KLJUČNE BESEDE:  multikulturalizem, prepoznanje, identiteta, razlika, Charles Taylor, raznolikost


Več ...