14 / 2001
Lojz Tršan

Slovenski filmski arhiv in izseljenstvoIZVLEČEK
Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije hrani tudi filme o življenju slovenskih izseljencev, zlasti v ZDA. Med snemalci najdemo Božidarja Jakca in Antona Grdino. Veliko filmov A. Grdine je uničil požar v njegovi domači hiši. Avtor predvideva, da je veliko filmsko posnetega materiala še na terenu.