57 / 2023
Rani Andriani Budi Kusumo, Ganjar Kurnia, Iwan Setiawan, Riwanto Tirtosudarmo

Pandemija bolezni Covid-19 in razmišljanja o pomenu strategij reintegracije vračajočih se delavcev migrantovNamen študije je analizirati težave z reintegracijo, s katerimi se srečujejo indonezijski delavci migranti. Študija je bila narejena s kvalitativnim pristopom v okrožju Indramayu v Indoneziji. Avtorji so podatke pridobili od delavcev migrantov, ki so se vrnili v času pandemije, posrednikov in uslužbencev indonezijske agencije za zaščito delavcev migrantov (BP2MI) ter jih opisno analizirali. Rezultati so pokazali, da se migranti povratniki srečujejo s težavami, kot so nezmožnost upravljanja z nakazili, slabe odločitve glede investicij ter nezmožnost ukvarjanja s poslom. Potrebna je celovita politika reintegracije migrantov, od obdobja pred njihovim odhodom do njihove vrnitve v državo izvora.
Ključne besede: delavci migranti, pandemija Covid-19, Indonezija, povratne migracije


Več ...