15 / 2002
Antoine Pecoud

Sodobni trendi v turški ekonomiji BerlinaIZVLEČEK
V tekstu so analizirane povezave med multikulturnostjo, brezposelnostjo in samozaposlenostjo na primeru Berlina in njegove turške etnične ekonomije. Pet značilnosti karakterizira turško delovno sfero: heterogenost, hibridnost, profesionalnost, internacionalizacija in interes države. Posledice teh značilnosti so si delno nasprotujoče. Na eni strani poudarjajo pomen koncepta ekonomije turške skupnosti. Na drugi strani pa se odkriva doslej nepoznano spoštovanje, cenjenost in popularnost turške etnične ekonomije. Omenjeno nasprotje je razumljeno kot nov dokaz pomena multikulturnosti v Nemčiji in odnosa Nemcev do priseljencev. Priznanje njihove prisotnosti v družbi je vodilo k visoki rasti samozaposlovanja, kar je ena od rešitev iz brezposelnosti in pot v integracijo. Posledica je ekonomska dimenzija multikulturalizma, torej ideologija, ki vsebuje etnični pluralizem kot pozitiven element. V zaključku je podana kritična analiza te ideologije.