51 / 2020
Mirjam Milharčič-Hladnik

Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virihČlanek obravnava obdobje izseljevanja na Slovenskem od konca druge svetovne vojne do začetka šestdesetih let 20. stoletja, v katerem je poleg omejenih možnosti legalnega prehoda prevladovala oblika prebežništva oziroma ilegalnega prehajanja zahodne in severne meje. Izseljevanje in prebežništvo so povzročali številni dejavniki, ki so vsebinsko integralno najbolj natančno opisani v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih pričevanjih akterjev dogajanja. Da bi osvetlil kompleksnost vzrokov za odhajanja med mladimi v obravnavanem obdobju, članek temelji na pregledu in primerjalni analizi osebnih izkušenj prebežništva in izseljevanja izbranih posameznikov.
KLJUČNE BESEDE: izseljevanje, prebežništvo, avto/biografski viri, nadzor migracij, Jugoslavija/Slovenija