51 / 2020
Janja Žitnik Serafin

Pomen Louisa Adamiča v 21. stoletjuPrispevek uvodoma oriše obseg literature o Louisu Adamiču (1898–1951), najuspešnejšem pisatelju slovenskega izseljenstva. Avtorica nato izpostavi prodornost nekaterih Adamičevih napovedi v delih, ki jih je posvetil svoji rojstni deželi. Temu sledi predstavitev Adamičevih pogledov na svetovne razmere sredi 20. stoletja in na najverjetnejše perspektive njihovega prihodnjega razvoja, ki vključujejo nekatera še danes najaktualnejša vprašanja globalne družbe. Avtorica v prispevku uporablja metodo pregledne raziskave: glavna spoznanja svojih dosedanjih raziskav sooča s spoznanji drugih avtorjev.
KLJUČNE BESEDE: Louis Adamič, ameriška literatura, književnost slovenskih izseljencev, zgodovina 20. stoletja


Več ...