52 / 2020
Andrej Kurnik, Maple Razsa

Reapropriacija Balkanske poti: Boji za mobilnost in so-delujočnost v Bosni in HercegoviniAvtorja se v članku sprašujeta, kako je vloga postjugoslovanskih držav v restavraciji mejnega režima Evropske unije zaostrila nacionalizme in kakšen je bil po drugi strani spoj med migrantskimi boji, lokalnimi antinacionalističnimi gibanji in zamolčanimi političnimi alternativami? Pojem so-delujočnost bojev za mobilnost in antinacionalističnih bojev na območju nekdanje Jugoslavije omogoča branje nedavne zgodovine migrantske poti skozi regijo in ožje razumevanje trenutnih tegob zaradi t. i. migrantske krize v Bosni in Hercegovini. Takšno alternativno branje omogoča razumeti potencial, ki ga imajo boji za svobodo gibanja za oživitev kritike kolonialnosti oblasti na mejnem območju EU, kakršno je Balkan.
KLJUČNE BESEDE: migracija, družbena gibanja, avtonomija, Bosna in Hercegovina, Balkan, Evropa


Več ...