46 / 2017
Jaka Repič

Vpliv mobilnosti na vizualno umetnost v slovenski diaspori v ArgentiniČlanek obravnava vpliv mobilnosti na vizualno umetnost med umetniki v slovenski skupnosti v Argentini. Temeljno vprašanje prispevka je, kako je umetniška ustvarjalnost povezana z individualnimi in s kolektivnimi izkušnjami migracije, z življenjem v diaspori pa tudi z vračanjem. Umetnost obravnava z antropološkega vidika kot procesualno in relacijsko ter vselej vključeno v širše socialne, politične in družbene kontekste. Takšna analiza po eni strani razkriva umetnikove izkušnje, predvsem pa širše pomene in vloge umetnosti v specifičnih družbenozgodovinskih kontekstih. Ker avtor obravnava, kako umetniki v diaspori razumejo zgodovino ter kako si zamišljajo, izražajo in ustvarjajo odnose z domovino, umetniška dela postavlja v odnos z življenjskimi zgodbami in potmi umetnikov ter družbenozgodovinskimi okoliščinami. Pojasnjuje povezave med mobilnostjo in umetnostjo, obravnava medsebojno vplivanje diasporične skupnosti na delo umetnikov in obenem vpliv umetniških del na oblikovanje diaspore.
KLJUČNE BESEDE: slovenska diaspora, Argentina, vizualna umetnost, mobilnost, antropologija umetnosti


Več ...