2-3 / 1992
M. Mark Stolarik

Slovaški tisk v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju sposebnim poudarkom na slovaško-ameriškem tiskuUstanovitelja prvega slovaškega časopisa v ZDA sta bila Jan Slovensky in Julius Wolf, ki sta 1886 začela izdajati tednik z naslovom Amerikanszko-Szlovenszke Noviny (Ameriškoslovaške novice). Med leti 1885 in 1918 se jih je pojavilo kar 121, vendar jih je polovica od njih izhajala manj kot leto dni. Samo trije, ustanovljeni med 1885 in 1891, so preživeli do leta 1918. Avtor prikazuje razvoj in usmeritev teh časopisov in jih primerja s slovaškim tiskom v matični domovini.


Več ...