1 / 1990
Ferdo Gestrin

Zgodovinske primerjaveProces migracij ni zgolj pojav polpreteklega časa in sodobnosti. Avtor primerja znano izseljevanje Slovencev v drugi polovici 19. in 20. stoletja z manj znanim izseljevanjem Slovanov iz današnjega jugoslovanskega ozemlja v italijanske dežele od zgodnjega srednjega veka do prehoda iz 18. v 19. stoletje in ugotavlja mnoge podobnosti.