23 / 2006
Marie L. Neudorflová

POLITIČNO-INTELEKTUALNI RAZLOGI ZA MIGRACIJE V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA: PRIMER ČEHINJ V AVSTRO-OGRSKIIZVLEČEK
Pričujoči članek raziskuje usodo osmih Čehinj, ki so zaradi svojih intelektualnih sposobnosti ali zvez z moškimi postale znane in cenjene. Avtorica je raziskala obdobje, ki ženskam ni bilo naklonjeno. Možnosti za izpolnjevanje ženskih ambicij po znanju in udejstvovanju v kulturi in politiki so bile majhne; tako je bila tudi emigracija posledica vsesplošnih težkih političnih razmer.

Kljub nekaterim tragičnim posebnostim v zvezi z življenjem in prizadevanji obravnavanih žensk je vsaka od njih naslednjim generacijam zapustila enkratno in dragoceno zapuščino svojih del in zgled poguma.
Prispevek se ukvarja z dvema obdobjema: s predustavnim (do leta 1867) ter z ustavnim. V prvem obdobju so bile migracije neprostovoljne in so zavirale literarne ter intelektualne ambicije žensk. Le neverjetna mera idealizma je gnala večino nadarjenih žensk (B. Němcová) k nadaljnjemu pisanju. Migracije so povzročile zavedanje o zapostavljenih področjih v narodovem življenju ter o njihovi vrednosti. V drugem obdobju so bile razlog za migracije želje po izpolnitvi sanj in ambicij.
V obeh primerih so ženske morale premagati veliko težav in ovir in običajno niso uspele v celoti realizirati svojih sanj. Ko so postale bolj ambiciozne, so bile tudi močnejše in so pogosto delale do izčrpanosti. Pogumne mlade ženske, ki so si prizadevale za univerzitetno izobrazbo, predvsem s področja medicine (A. Bayerová, B. Kecková), ki je v moharhiji niso mogle pridobiti, so bile Čehinjam za dober zgled. Tako so relativno kmalu zahtevale možnost nadaljnjega izobraževanja ter pridobivanje univerzitetne izobrazbe doma. Migracije Čehinj iz drugih držav v Češko kraljevino so bile v mnogih pogledih koristne, čeprav so se ženske tega slabo zavedale. Taki vplivi so v češko skupnost prinesli več iniciative in zaupanja, da je delo v dobrobit naroda smiselno, še posebej z ozirom na prihodnost (J. Zemanová-Humpal, Ch. G. Masaryková).
Obravnavane ženske so bile izjemno močne osebnosti. Moč so črpale iz izkušenj, ljubezni do ljudi, vere v pozitivne človeške potenciale.