7 / 1996
Mihael Glavan

Doslej neznano pismo Louisa Adamiča iz zadnjega leta njegovega življenjaV letu 1995 smo v zapuščini Josipa Vidmarja, ki jo hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, odkrili dva doslej neznana dopisa Louisa Adamiča Josipu Vidmarju. Objavljamo ju v celoti v natančnem prepisu brez vsakršnih jezikovnih posegov. Zlasti pomembno je pismo, datirano 15. januarja 1951, ki obsega 11 strani in osvetljuje Adamičevo zasebno počutje, delo pri redakciji knjige Orel in korenine ter njegove poglede na sočasno politično dogajanje v ZDA in v Jugoslaviji. Komentar k objavi natančneje analizira vsebino in razširja poglede na razmerja med tedanjimi slovenskimi kulturniki in politiki.