27 / 2008
Ana Kralj

Nezaželeni? Medijske in politične konstrukcije tujcev v SlovenijiAvtorica s pomočjo diskurzivne analize raziskuje, kako so se tiskani množični mediji in politični predstavniki v slovenskem parlamentu odzvali na prihod tujcev (»ilegalnih« imigrantov) v obdobju t.i. prebežniške krize v Sloveniji v letih 2000 in 2001. Ugotovila je, da sta medijski in politični govor vzpostavila serijo diskriminatornih diskurzivnih praks s prevladujočo tezo o ogroženosti slovenstva, kar je vplivalo na institucionalno politično delovanje z legitimacijo sprememb zakonodaje v smeri zniževanja že doseženih standardov obravnave imigrantov, še posebej prosilcev za azil.
KLJUČNE BESEDE: tujci, nacionalizem, odnos do imigrantov v Sloveniji