6 / 1995
Breda Čebulj Sajko

Knjižna ocena - Janja Žitnik, Orel in korenine med “brušenjem ” in cenzuro, Zbirka Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 6, Ljubljana 1995, 242 strLiterarna zgodovinarka in germanistka Janja Žitnik ponuja bralcu v branje že svojo tretjo knjigo, s katero nadaljuje ciklus objav o ameriškoslovenskem pisatelju in novinarju Louisu Adamiču, ki je, poleg obravnav še nekaterih izseljenskih književnikov, bolj ali manj ves čas prisoten v njenem znanstvenem delu. Tako je tudi v primeru njene zadnje književne izdaje Orel in korenine med “brušenjem” in cenzuro, ki je izšla v zbirki Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Gre za predelano in dopolnjeno vsebino osrednjega dela magistrske naloge Žitnikove, zagovarjane na Oddelku za germanistiko FF leta 1989. V njej avtorica razloži usodo rokopisa Adamičeve zadnje knjige Orel in korenine in sicer v kontekstu življenjepisa Louisa Adamiča in vplivov, ki so jih imeli posamezniki, predvsem žena Stella ter nekateri ožji Adamičevi prijatelji, na pisateljevo ustvarjanje.


Več ...