59 / 2024
Oleg Yaroshenko, Volodymyr Harashchuk, Olena Moskalenko, Galina Yakovleva, Vitalii Svitlychnyi

Primerjalna analiza pravic prisilnih migrantov v tujini in v Ukrajini ter nadzor nad njihovim spoštovanjem v pogojih vojnega stanjaNamen prispevka je ugotoviti, katerih pravic so deležne prisilno preseljene osebe v Ukrajini in drugih evropskih državah, ter pri tem opredeliti skupne značilnosti in posebnosti. Avtorji študije z različnimi raziskovalnimi metodami proučujejo položaj notranje razseljenih oseb v Ukrajini, vključno z njihovim pravnim statusom, regionalno porazdelitvijo in pravicami pod posebnimi pogoji. Obravnavajo tudi glavne destinacije ukrajinskih prisilnih migrantov, njihove življenjske razmere in pravico do izobraževanja in zaposlitve ter socialne politike Ukrajine in držav gostiteljic na področju finančne pomoči in zagotavljanja nastanitve.
Ključne besede: notranje razseljene osebe, socialna politika, migracijska politika, rusko-ukrajinska vojna, humanitarna kriza