15 / 2002
Janja Žitnik Serafin

Literarno povratništvo in meje narodne književnostiIZVLEČEK
Pojem literarno povratništvo zajema proces sprva postopnega in nato radikalno pospešenega vračanja slovenske zdomske književnosti v matični prostor v zadnjih dobrih dveh desetletjih. Prispevek obravnava vprašanje definicije obsega narodne književnosti, ki se vedno znova zastavlja v povezavi s problemom vključevanja tujejezične izseljenske književnosti v matično kulturo.