11-12 / 2000
Cvetka Kocjančič

Psihološko prilagajanje izseljencevPsihološki problemi izseljencev in njihovo prilagajanje novi deželi so bili predmet številnih sodobnih raziskav na področju psihologije, sociologije in antropologije. Njihova spoznanja sistematično potrjujejo povečano pogostost duševnih obolenj med izseljenci. Ker pa na probleme izseljenstva vplivajo zelo različni dejavniki, ni bilo mogoče dokončno definirati vzroke tega pojava. Upoštevati je namreč treba posameznikovo motivacijo za izselitev, njegove osebnostne značilnosti, obseg in značaj njegovih izgub in osebnih obrambnih strategij, druge travmatične dogodke v zvezi z izselitvijo, odnos priseljenske dežele ter njeno priseljensko politiko itd. Pripadniki vseh treh valov slovenskih priseljencev v Kanado so izkusili različne stopnje kulturnega šoka in pri tem uporabili različne obrambne strategije. Pri vseh treh skupinah pa se ob njihovem soočanju s tesnobo oziroma strahom pred neznanim in nepričakovanim kaže njihova opora na religijo ter na vzajemno pomoč skupnosti v okviru različnih slovenskih organizacij.