32 / 2010
Urška Strle

Otroštvo v izgnanstvuSlovensko zgodovinopisje je zgodovino otrok in otroštva v veliki meri zapostavilo. Prezrtje se zdi neutemeljeno, saj življenja mladih ponujajo dragocen in pogosto alternativen vpogled v različna obdobja slovenske zgodovine. Avtorica sintetizira fenomen medvojnega izganjanja Slovencev v sosednje države in ga prikazuje skozi otroške izkušnje. Raziskava o otroških izkušnjah vojne in izgonov obenem zrcali medvojno migracijsko dinamiko in njene posledice v slovenskem prostoru. Prispevek o otroških izkušnjah izgnanstva je umeščen v socialno-zgodovinski prikaz druge svetovne vojne. Metodološko prepleta klasično zgodovinsko metodo z metodo ustne zgodovine; temelji na relevantni zgodovinski literaturi, analizi spominskih gradiv, ki je nastajala celotno povojno obdobje, in nekaterih ustnih pričevanj, pridobljenih v zadnjih letih.
KLJUČNE BESEDE: otroštvo, izgnanci, druga svetovna vojna, pričevanja, spomini