33 / 2011
Rebeka Mesarić Žabčić

Hrvaška radiotelevizija kot vez med izseljeniško in domovinsko Hrvaško: primeri Italije, Avstrije in MadžarskeHrvaška radiotelevizija že več kot petdeset let oddaja programe in oddaje v hrvaškem jeziku za hrvaške izseljence v Evropi in po svetu. Namen tega prispevka je prikazati, kakšna je vloga Hrvaške radiotelevizije in Hrvaškega radia pri ohranjanju hrvaške identitete med hrvaškimi izseljenci v splošnem, ter na primerih Italije, Avstrije in Madžarske izluščiti dobre prakse in teme, ki so najbolj zastopane v medijih, hkrati pa tudi najbolj gledane in poslušane, ter predvideti, kako bi lahko v prihodnje zgradili nadaljnje mostove sodelovanja po medijih med izseljeniško in domovinsko Hrvaško.
KLJUČNE BESEDE: Avstrija, Hrvaška radiotelevizija, hrvaška identiteta, hrvaški izseljenci, Italija, Madžarska